Schepencollege en gemeenteraad vanaf 2019

Facebook
Google
Twitter
Linked In

Het Koekelaarse schepencollege bestaat uit burgemeester Patrick Lansens, de schepenen Jessy Salenbien, Jan Lievens, Dirk Ampoorter en Stijn Ramboer en algemeen directeur Lode Claeys.Patrick Lansens (56, SP.A) is burgemeester. Hij is onder meer ook verantwoordelijk voor financiën en budget en ruimtelijke ordening.

Jessy Salenbien (44, SP.A) is 1ste schepen en is verantwoordelijk voor milieu en afvalbeleid, energiebeleid, cultuur en erfgoed, bibliotheek, onderwijs, toerisme, gelijke kansen en toegankelijkheid, informatiebeleid en informatisering.

Jan LIevens (33, Open VLD) is 2de schepen met als beleidsdomeinen sport, jeugd, kinderopvang, landbouw, lokale economie, dierenwelzijn en ontwikkelings-samenwerking.

Dirk Ampoorter (58, SP.A) is 3de schepen, met als bevoegdheden openbare werken, groendienst, patrimonium, begraafplaatsen en feestelijkheden.

Stijn Ramboer (38, SP.A) is 4de schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diesnt. Hij is ook bevoegd voor sociale zaken en gezin, huisvestingsbeleid, seniorenbeleid, gezondheidszorg en preventie.

Lode Claeys (44) is de algemeen directeur.