Ons programma

Facebook
Google+
Twitter
Linked In
 
Ons programma voor de komende beleidsperiode 2013-2018 is klaar. Het is een programma dat in de eerste plaats realistisch is. Geen beloftes die niet of nauwelijks uit te voeren zijn. Geen luchtkastelen die totaal onhaalbaar zijn voor een kleine gemeente. Een programma dat ook getoetst werd aan de te verwachten financiële middelen.

Enige tijd terug gaven we iedereen de kans voorstellen te formuleren. Iedereen kreeg immers een folder in de bus met een overzicht van het gevoerde beleid. Daarbij ook een bevragingsformulier met de mogelijkheid opmerkingen, bijsturingen en nieuwe voorstellen te bezorgen. Heel wat mensen gaven ons een antwoord. Maar dat betekent niet dat wij niet langer open staan voor bijkomende aanvullingen. Mail ons gerust: patrick.lansens@skynet.be
 
Met uw steun willen wij het huidige actieve en financieel gezonde beleid straks verder zetten.
U kan onderstaande tekst ook opvragen in pdf.formaat en uitprinten.