Facebook
Google+
Twitter

Restauratie van het gemeentehuis klaar tegen mei

Geplaatst 15 feb. 2020 07:37 door Patrick Lansens

Het geklasseerde deel van het gemeentehuis is al maanden volledig ‘ingepakt’. De firma Monument nv is volop bezig met de restauratie van dit beschermde gebouw. De werken zitten op schema en moeten tegen mei voltooid kunnen worden. Op 12 juni wordt het vernieuwde gebouw in de kijker gezet met een receptie voor alle inwoners op het marktplein.

“Na de restauratie van de dokterswoning Proot is het gemeentehuis nu aan de beurt. We willen ons bouwkundig erfgoed goed bewaren. Het zijn prachtige gebouwen in onze dorpskern”, aldus schepen van erfgoed Jessy Salenbien.

“Het gebouw was energieverslindend en daarom was het toch wel dringend aan restauratie toe. Het baksteenmetselwerk en de natuursteen in de gevels werden gereinigd, waar nodig werd het voegwerk nagekeken. Het dak werd vernieuwd, de leien en nokken werden volledig vervangen. We herstelden het onderdak en er werd isolatie aangebracht. Ook de smeedijzeren dakornamenten werden gerestaureerd en het zinkwerk werd volledig vervangen. Daarnaast worden vooral de houten delen in de gevels, de ballustrades en het andere buitenschrijnwerk momenteel aangepakt. Bepaalde ramen worden gerenoveerd, andere worden volledig vervangen.”

“Het doel van deze restauratie is dus vooral dat het gebouw energiezuiniger moet worden, naast het feit dat het beschermd bouwkundig erfgoed is. Voor de werknemers van de gemeentelijke administratie zal het alvast een aangenamere werkomgeving worden want voordien was er overal enkel glas, ramen en deuren vertoonden spleten en het dak was niet geïsoleerd”, besluit schepen Salenbien. 

Gemeente investeert verder in landelijk wegennet

Geplaatst 15 feb. 2020 07:32 door Patrick Lansens

Ook in deze legislatuur hebben we de nodige aandacht voor het onderhoud en de verbetering van ons landelijk wegennet. Door de inspanningen van de voorbije beleidsperiodes staan we op dat vlak al heel ver. Het aantal lopende meter wegen in slechte staat is ondertussen fel geslonken en de vergelijking mag gerust eens gemaakt worden met andere gemeenten in de regio. Dat belet niet dat we bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode opnieuw een inspectie deden van gans ons landelijk wegennet.

Uit die rondgang resulteerde een lijstje met wegen dat de komende jaren zal heraangelegd te worden. In het pas goedgekeurde meerjarenplan is de uitvoering daarvan voorzien in 2 fasen: in 2020 en 2023. Voor 2020 is daarvoor 790 000 euro voorzien.

Volgende wegen of delen van wegen zijn voorzien om in 2020 heraangelegd te worden: de Leugenboomstraat, de Gistelstraat, de Venneweg, de Cattaertstraat, het slechtste deel van de Zuidstraat en een stukje Noordstraat.

In de gemeenteraad van 27 januari werd groen licht gegeven voor dit dossier en inmiddels loopt de openbare aanbesteding. De werken moeten in het voorjaar (april-mei) kunnen gegund worden om ten laatste kort na het zomerverlof uitgevoerd te worden.

Patrick Lansens is 25 jaar burgemeester van Koekelare

Geplaatst 15 feb. 2020 07:24 door Patrick Lansens

Op 1 januari 2020 was Patrick Lansens 25 jaar burgemeester van Koekelare. In de gemeenteraad van 27 januari werd hij daarvoor, tot zijn eigen verrassing, in de bloemen gezet.

Voorzitter van de gemeenteraad Kelly Tanghe: “25 jaar burgemeester zijn, het is niet velen gegeven. Hij mag dit jaar terugblikken op een zeer mooie politieke carrière, waarbij hij de kans kreeg om echt zijn stempel te drukken op onze gemeente. Bij zeer veel verwezenlijkingen die van Koekelare gemaakt hebben tot wat het vandaag is, was hij de sturende kracht.”

Het begon allemaal in 1988, toen was Patrick Lansens amper 24 jaar. Van op de 6de plaats op de toenmalige SP Lijst werd hij meteen schepen. Na de verkiezingen van 1994 werd hij als nieuwe lijsttrekker meteen burgemeester. En dat bleef hij tot op vandaag.

Kelly Tanghe: “Hij heeft voor iedereen een luisterend oor, respect voor goede argumenten en stippelt het beleid niet uit tussen pot en pint. Hij is geen tafelspringer, maar een stille kracht. Alles wordt financieel getoetst, om zoveel mogelijk te verwezenlijken, zonder de begroting te laten ontsporen. Integendeel, onder zijn bewind werd de schuld van de gemeente stelselmatig afgebouwd.”

Zijn aanpak sloeg aan bij de bevolking. In 2000 ging de SP.A in Koekelare van 18 naar 33% en kreeg 7 zetels. Patrick Lansens brak zelfs het record van voorkeurstemmen want behaalde maar liefst 1738 stemmen. In 2006 ging het naar 37%. Ondertussen was Koekelare uitgegroeid tot een bloeiende gemeente vol nieuwe faciliteiten: buitenschoolse kinderopvang de Buidel draaide op volle kracht, de cultuurzaal De Balluchon werd gebouwd, alsook het nieuwe gemeentehuis, de vroegere maalderij Pyck werd omgebouwd tot muziekschool, de bouw van de nieuwe sporthal, de scouts en de KLJ kregen nieuwe gebouwen, serviceflats werden opgericht, wegen werden vernieuwd, waaronder de Ringlaan, en fietspaden werden aangelegd.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 beloofden echter een dubbeltje op z'n kant te worden, alles of niets, burgemeester of oppositielid. Maar opnieuw kon Patrick Lansens op zijn team en de bevolking rekenen met een monsterscore tot gevolg. Maar liefst 39,2% van de stemmen, 9 zetels voor de SP.A en 2050 voorkeurstemmen voor Patrick. Hij nam als ancien de verantwoordelijkheid om een zo goed als onervaren college te leiden naar een succesvolle legislatuur. Veel nieuwe schepenen, maar ook zeer veel nieuwe verwezenlijkingen waren het resultaat : de dorpskernrenovatie Zande, het Huis Proot, het vernieuwde Käthe Kollwitz museum, de heraanleg van de Oostmeetstraat, de uitbreiding van de Buidel, het nieuwe recyclagepark... het werd weer een lange lijst.

Bij de recente verkiezingen van 2018 kregen de burgemeester en zijn partij opnieuw het vertrouwen van de bevolking met deze keer een absolute meerderheid. 

Mantelzorgtoelage wordt uitgebreid

Geplaatst 15 feb. 2020 07:16 door Patrick Lansens

Eén van de verkiezingsthema’s in 2018 in Koekelare was de mantelzorgtoelage. De gemeente Koekelare geeft nochtans al vele jaren een toelage aan mantelzorgers. Toch kwamen uit diverse geledingen en ook vanuit verschillende inwoners zelf, suggesties om de mantelzorgtoelage aan te passen en vooral uit te breiden.

“Het huidige reglement dateert nog van voor mijn tijd”, aldus Stijn Ramboer, schepen van sociale zaken. “Er stond in bepaald dat verwanten in de eerste graad en tweede graad in de opgaande lijn (vader, moeder, grootouder) en verwanten in de tweede, derde en vierde graad in zijlijn (broer, zuster, tante, nonkel, neef of nicht) mits zij voldoen aan een bewezen graad van zorgbehoevendheid én zij inwonen en gedomicilieerd zijn bij de mantelzorger, recht hebben op een gemeentelijke mantelzorgtoelage van 25 euro per maand. De vraag die ik het meest gesteld kreeg de voorbije legislatuur”, zegt Ramboer, “is waarom men de toelage niet kan genieten als men de zorg opneemt voor een inwonende partner of kind. De redenering die men daarvoor vroeger altijd aanhield is, dat dit de ‘evidente’ zorgrelaties zijn. Al jaren wringt deze uitleg, ook bij mij”, meent Ramboer. “Wie de zorg op zich neemt van een zwaar hulpbehoevende partner of kind, heeft het niet minder zwaar dan bij de andere verwantschappen. Daarom beslisten we bij de opmaak van de beleidsnota en het nieuw meerjarenplan om het reglement van de mantelzorgtoelage te evalueren en aan te passen naar wat financieel haalbaar en sociaal rechtvaardig is.”

 “In het nieuwe reglement laten we de verplichte familiale band volledig weg. Wie effectief inwoont en gedomicilieerd is, niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en daarbij de blijvende hulp nodig heeft van een derde en voldoet aan één van de drie bepaalde categorieën van hulpbehoevendheid, komt in aanmerking.”

 “Het moeten niet altijd investeringen in bakstenen en wegen zijn” verduidelijkt Stijn Ramboer, “met deze mantelzorgtoelage ondersteunen we waardevol menselijk handelen: de zorg in de eigen huiselijke sfeer voor iemand die zwaar zorgbehoevend is.” Het bedrag voor de toelage blijft in het nieuwe reglement ongewijzigd op 25 euro per maand. “Het is vooral bedoeld als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorger”, besluit een tevreden schepen. 

Seniorenverenigingen krijgen meer subsidie

Geplaatst 15 feb. 2020 07:10 door Patrick Lansens

De seniorenverenigingen en Samana’s in Koekelare kregen in het verleden telkens een subsidie van in totaal 4500 euro. Dit bedrag werd verdeeld op basis van het aantal actieve leden per vereniging. In het  nieuw financieel meerjarenplan is een verhoging naar 6000 euro voorzien. Het is een blijk van waardering voor de belangrijke maatschappelijke rol die zij vervullen.

Schepen van seniorenbeleid Stijn Ramboer: “De verenigingen leveren waardevol werk, zorgen voor binding en participatie in onze gemeente en dit op een zeer kwalitatieve en efficiënte manier. Ze zijn ook bijzonder goed geplaatst om op lokaal niveau duiding te geven over maatschappelijke thema’s en creëren een laagdrempelig ‘gezellig samenzijn’. Ze emanciperen en verbinden mensen, enthousiasmeren en houden senioren alert en spelen zo een grote rol in het versterken van sociale cohesie. Vandaar dat we hebben beslist om de subsidie op te trekken naar 6000 euro.”

Vanaf dit jaar kunnen de seniorenverenigingen dus rekenen op wat meer financiële ondersteuning in Koekelare. Er kwam nog een kleine aanpassing aan het reglement: er wordt nu ook rekening gehouden met het aantal activiteiten dat een vereniging organiseert om de vaste subsidiepot te verdelen. Schepen Ramboer: “Wat de verenigingen doen voor onze senioren kunnen we als lokaal bestuur onmogelijk allemaal zelf, dat is duidelijk. Het zou, voor een lokaal bestuur, onbetaalbaar zijn.”

Gemeenteraad keurt subsidiereglement goed voor de aankoop van herbruikbare luiers

Geplaatst 15 feb. 2020 07:07 door Patrick Lansens

Afvalbeleid is al een tijdje een belangrijk thema in de media. Koekelare wil ook inspanningen leveren en probeert volop in te zetten om het afvalcijfer terug te dringen. “Op deze manier willen we een signaal geven om meer te gaan nadenken over hoe we nog beter kunnen sorteren en hoeveel afval we produceren”, aldus schepen van Leefmilieu Jessy Salenbien.

OVAM legt onze gemeente op om het restafvalcijfer terug te dringen van 173,1 kg naar 136 kg per inwoner tegen 2022. Een sorteeranalyse toonde aan dat er per jaar nog gemiddeld 11,4 kg hygiënische fractie per inwoner in de restafvalzak wordt ingezameld. De herbruikbare luiers zijn een ecologisch alternatief ter vervanging van wegwerpluiers. Bovendien bespaart een gezin er gemiddeld 400 euro mee uit voor het 1ste kind. Voor het 2de en volgende kind gaat dit zelfs tot 1000 euro besparing per kind.

De premie voor de aankoop van herbruikbare luiers en toebehoren bedraagt 50% van het op de originele aankoopfactuur vermelde bedrag, met een maximum van 125 euro.

“We realiseren ons ook wel dat de globale impact van deze premie beperkt zal zijn’, aldus de schepen. ‘In de maatschappij waarin we nu leven zal nu niet massaal terug worden overgeschakeld naar herbruikbare luiers. Maar alle beetjes helpen en we willen vooral ook een signaal geven. Mensen die het doen krijgen een duwtje in de rug.”

Nieuwe site voor technische dienst maakt nieuw woonproject Belhuttebaan mogelijk

Geplaatst 15 feb. 2020 06:56 door Patrick Lansens

De gemeente investeert verder in een betere huisvesting van haar eigen diensten. Na de eerdere realisatie van een nieuwbouw voor de gemeentelijke administratie naast het ‘oude’ gemeentehuis, een nieuwe loods voor de groendienst en het nieuwe recyclagepark wordt nu werk gemaakt van een volledig nieuwe site voor de technische dienst en de dienst openbare werken.

De gemeente voorzag daarvoor eerder al een terrein in de nieuwe ambachtelijke zone, waar groendienst, nieuw recyclagepark en technische dienst samen gebracht worden.

De plannen en het bestek voor deze werken zijn klaar voor aanbesteding. Het gaat om een loods met werkplaats voor de technische dienst, een overkapping voor alle voertuigen, een zoutloods, opslagruimte voor allerhande materialen en parkeerplaatsen voor het personeel. De raming voor deze werken bedraagt ca 1,4 miljoen euro. Kleedruimte en sanitair werden eerder al voorzien bij de bouw van de nieuw loods voor de groendienst.

De huidige locatie langs de Belhuttebaan, ter hoogte van de wijk Nieuwenhove, wordt verkocht. De totaal verouderde gebouwen worden gesloopt en maken plaats voor 14 nieuwe woongelegenheden. Bedoeling is een mooi totaalproject te laten realiseren door een projectontwikkelaar. 

De Buidel voor het eerst open tijdens bouwverlof

Geplaatst 15 feb. 2020 06:53 door Patrick Lansens

Eén van de thema’s naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de openingsuren van kinderopvang De Buidel tijdens het zomerverlof. Sedert de start in 2003 sloot De Buidel gedurende 3 weken tijdens het bouwverlof om het personeel een collectief verlof te gunnen.  In ons jongste verkiezingsprogramma stond: “We werken een oplossing uit waarbij kinderen die niet op de speelpleinwerking terecht kunnen (2,5 tot 5 jaar) gedurende die 3 weken toch in de Buidel opgevangen kunnen worden. Dit evenwel met optimaal respect voor de bestaande verlofregeling van het personeel.”

We hebben ook woord gehouden. Samen met onze coalitiepartner en de bevoegde schepen Jan Lievens werd een oplossing gevonden die hieraan voldoet: geen sociale onvrede veroorzaken bij het reeds onder druk staande personeel (vacatures raken immers heel moeilijk ingevuld en overuren stapelen zich op) en toch een oplossing bieden wanneer beide ouders moeten werken tijdens het bouwverlof.

Een ervaren firma in het domein van de kinderopvang zal de opvang verzorgen, in de gebouwen van de Buidel, van Koekelaarse kinderen die niet op de speelpleinwerking terecht kunnen. Zo zal er vanaf de zomer 2020 voor alle leeftijden van 2,5 tot 14 jaar opvang zijn. De gemeente trekt daarvoor 6000 euro extra uit, want de ouderbijdragen alleen (11 € per dag) volstaan niet om de kosten te dekken.

Pastorie in de Kerkstraat krijgt zinvolle herbestemming

Geplaatst 15 feb. 2020 06:49 door Patrick Lansens

Vermits onze gemeente niet langer een eigen pastoor heeft stond de pastorie in de Kerkstraat, eigendom van de gemeente, al een tijdje leeg. Recent werd een passende herbestemming voor het gebouw gevonden.

Sedert het voorjaar van 2018 is Tordale in onze gemeente gestart met dagondersteuning voor mensen met een mentale beperking. Het project heet ‘De Stip’ en kreeg gedurende 1 dag per week lokalen in Huis Proot ter beschikking. Maar het project is een succes en er werd gezocht naar een andere locatie, waar op termijn iedere dag van de week opvang mogelijk zou zijn.

Schepen voor gelijke kansen Jessy Salenbien: “Inclusie, personen met een beperking als volwaardige burgers opnemen, is belangrijk in onze samenleving. Het is een grote troef om deze mensen in eigen gemeente te ondersteunen en hun talenten te laten ontplooien. Ze nemen deel of organiseren zelf dienstverlenende activiteiten en zetten zich in voor de gemeente, zijn inwoners, verenigingen, middenstand, ...”

Op het gelijkvloers van de pastorie kon ‘De Stip’ eind 2019 starten met 2 dagen opvang per week en sedert begin februari werd zelfs al overgeschakeld naar een regime van 3 dagen per week. Op vrijdag 8 mei vindt een opendeurdag plaats van 15 tot 20u. Wie een bezoekje wil brengen is welkom!

Op de verdieping van de pastorie namen de vzw Parochiale Werken en de vzw Koekegoed lokalen in gebruik.

Ook Koekelare zet in op een duurzaam klimaat

Geplaatst 15 feb. 2020 06:44 door Patrick Lansens

De klimaatuitdagingen zijn niet meer weg te denken uit de media. Onze gemeente wil haar steentje bijdragen, vooreerst door zelf het goede voorbeeld te geven. Maar ook door sensibiliserende acties te promoten naar onze inwoners toe. Wat de gemeente uitstoot is natuurlijk maar een heel klein percentage van het geheel. Daarom is er een belangrijk luik ‘duurzaamheid en energiebeleid’ opgenomen in de nieuwe beleidsnota.

De gemeente ondertekent het nieuwe burgemeestersconvenant CoM 2030 met tal van acties om de CO2-uitstoot te verminderen. We gaan mee in het project om tegen 2030 alle openbare verlichtingsarmaturen te vervangen door LED-lampen. We voorzien een actie ‘straatthermografie’ van alle woningen in onze gemeente en koppelen daarover terug naar de bewoners. We plaatsen zonnepanelen wanneer er opportuniteiten zijn, zoals eerder op De Buidel en straks op de nieuwe loods van de technische dienst en de groendienst. We ‘vergroenen’ ons wagenpark. Bij de renovatie van sporthal 1 is er bijzondere aandacht voor het energieverbruik. En dat is maar een greep uit de vele acties.

Om het allemaal te kunnen opvolgen krijgt de milieudienst een bijkomende halftijdse medewerker in dienst. Het is de bedoeling op relatief korte termijn een heus ‘klimaatloket’ uit te bouwen. Inwoners die met vragen zitten of bijkomende uitleg wensen zullen daar terecht kunnen.

1-10 of 93