Facebook
Google+
Twitter

Restauratiewerken gemeentehuis starten op maandag 3 juni

Geplaatst 7 apr. 2019 01:53 door Patrick Lansens   [ 7 apr. 2019 01:57 bijgewerkt ]

De restauratie van het als monument beschermde deel van het gemeentehuis start op maandag 3 juni. De werken werden onlangs definitief toegewezen aan de firma NV Monument Vandekerckhove (Ingelmunster). Deze firma restaureerde eerder ook al Huis Proot voor onze gemeente. Er zijn 300 kalenderdagen voorzien. De volledige restauratie van de buitenschil van het uit omstreeks 1900 daterend gebouw zal 1.021.515 euro kosten. Hierop kreeg de gemeente een subsidie toegekend door Erfgoed van 720.969 euro.

Na de werken (dak, schrijnwerk, beglazing, gevels, ...) zal het gebouw terug in prima staat zijn en ook een flink stuk energiezuiniger zijn.


Installatie van de nieuwe gemeenteraad

Geplaatst 4 jan. 2019 04:27 door Patrick Lansens


Op woensdag 2 januari werd de nieuwe Koekelaarse gemeenteraad geïnstalleerd. Koekelare wordt nu bestuurd door een meerderheid van Lijst van de Burgemeester/SP.A (10 zetels) en Open VLD (3). CD&V (5) en N-VA (1) vormen de oppositie. 
Kelly Tanghe (SP.A) is opnieuw voorzitter van de raad. Stijn Ramboer is voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 
Ten opzichte van de vorige samenstelling van de raad zijn er 6 nieuwe raadsleden: Laura Cools (SP.A), John Eeckloo (SP.A), Els Verhelst (Open VLD), Tine Maertens (CD&V), Paul Jonckheere (CD&V) en Jolien Lootens (N-VA).


Restauratie van het gemeentehuis moet in het voorjaar 2019 kunnen starten

Geplaatst 27 dec. 2018 12:34 door Patrick Lansens

Het grootste project dat gebudgetteerd werd voor 2019 is de restauratie van het gemeentehuis op het Sint-Maartensplein. Aan de uitgavenzijde is 1.140.000 euro voorzien, met aan de inkomstenzijde een verwachte toelage van 735.000 euro.


Het restauratiedossier werd reeds in 2013 ingediend maar pas dit voorjaar werd de subsidie door de minister bevoegd voor Erfgoed definitief toegekend (MB van 19 maart 2018). 
De openbare aanbesteding vond plaats op dinsdag 4 december. Er werden 4 offertes ingediend. Het schepencollege wil de werken binnenkort gunnen zodat ze kunnen starten in het voorjaar van 2019. Er zijn 300 kalenderdagen voorzien voor de uitvoering ervan.

De brouwerswoning, naar een ontwerp van de Brugse architect Dewulf (circa 1900), is sinds 1974 in gebruik als gemeentehuis. Anno 2009 krijgt ze links een aansluitende vleugel. De sierlijke achtergevel van het brouwershuis ziet uit op het parkdomein van de voormalige brouwersfamilie. De trappenhal (torenvolume) biedt een mooi gezicht op dit park (tegenwoordig het gemeentelijk openbaar park ‘de Mote’). Dit herbestemde herenhuis in een eclectische stijl herinnert aan de cottage-architectuur. Het interieur is gaaf bewaard.

‘Na de restauratie van de dokterswoning Proot is het gemeentehuis aan beurt. ‘We willen ook met dit dossier ons bouwkundig erfgoed goed bewaren. Het blijven trouwens prachtige gebouwen in onze dorpskern’, stelt schepen van erfgoed Jessy Salenbien.

‘Het gebouw is energieverslindend en daarom is het nu toch wel dringend aan restauratie toe. Het baksteenmetselwerk en de natuursteen in de gevels zullen worden gereinigd, waar nodig zal het voegwerk worden nagekeken. Het dak wordt vernieuwd, de leien en nokken worden volledig vervangen. We herstellen het onderdak en er zal isolatie worden aangebracht. Ook de smeedijzeren dakornamenten worden gerestaureerd en het zinkwerk wordt volledig vervangen.

De restauratie houdt vooral in dat de houden delen in de gevels, de ballustrades en het andere buitenschrijnwerk wordt aangepakt. Bepaalde ramen worden gerenoveerd, andere worden volledig vervangen.’

'Het doel van deze restauratie is dus vooral dat het gebouw energiezuiniger moet worden, naast het feit dat het een beschermd dorpszicht is. Voor de werknemers zal het alvast een aangenamere werkomgeving worden want momenteel is er overal enkel glas, ramen en deuren vertonen spleten en het dak is niet geïsoleerd. We plaatsen dubbele beglazing in het nieuw schrijnwerk en plaatsen vacuümbeglazing in het schrijnwerk van de wintertuin. In de noordgevel (voorgevel) voorzien we enkel glas en voorzetbeglazing voor het schrijnwerk’, besluit burgemeester Patrick Lansens.

Gemeenteraad keurt budget 2019 goed, nieuwe meerderheid kan vlot starten na nieuwjaar

Geplaatst 18 dec. 2018 09:36 door Patrick Lansens   [ 18 dec. 2018 09:49 bijgewerkt ]

Koekelaarse gemeentefinanciën blijven gezond

De gemeenteraad heeft op 17 december het budget voor 2019 goedgekeurd met 14 stemmen voor (SP.A, Open VLD en Marc Devrome) en 4 onthoudingen (CD&V). De Koekelaarse gemeentefinanciën blijven goed onder controle, de gemeenteschuld blijft zeer laag. Belastingen en retributies blijven ook in 2019 ongewijzigd.

Het budget 2019 is een ‘overgangsbudget’. 2019 is immers het laatste jaar van de huidige financiële meerjarenplanning (2014-2019). Maar het is wel het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. De nieuwe bestuursmeerderheid SP.A – Open VLD heeft nu een klein jaar de tijd om een nieuw meerjarenplan (2020-2025) op te maken.

Zeker op het vlak van investeringen is 2019 een overgangsjaar. Projecten die klaar zijn om uit te voeren staan uiteraard op het budget, zoals de restauratie van het geklasseerde deel van het gemeentehuis. Nieuwe voertuigen, materialen en ingrepen nodig voor de dienst zijn ook opgenomen in het budget. Nieuwe grote projecten zijn nog niet klaar voor uitvoering, de plannen daarvoor worden verder uitgewerkt in 2019 en daarvoor zijn de nodige erelonen voorzien.


Exploitatiebudget

In 2019 komen er nog 2 begeleiders bij voor kinderopvang De Buidel, om het groeiend aantal kinderen te kunnen opvangen. Begin 2019 start de nieuwe voltijdse administratief medewerkster in de Buidel en er komt ook een extra halftijdse poetsvrouw. Er is ook een budget om het speelgoed te vernieuwen.

De gemeente ondersteunt het feestweekend ‘900 jaar Bovekerke’ (29-31 maart 2019). Er zijn enkele nieuwe initiatieven voorzien inzake cultuur en toerisme. In de bibliotheek en de toeristische dienst wordt de mogelijkheid ingevoerd om te betalen met bancontact. Onze gemeente neemt vanaf 2019 ook deel aan de ‘Junior Techniekacademie’ (we nemen reeds jaren deel aan de Techniekacademie).  We voorzien ook middelen om de gemeentelijke diensten verder te informatiseren en mee te zijn met enkele nieuwe ontwikkelingen.

 

Investeringen in 2019

In het voorjaar van 2019 start de restauratie van het geklasseerde deel van het gemeentehuis. De subsidies zijn definitief toegekend, de werken starten in het voorjaar. De openbare aanbesteding vond plaats op 4 december.Het budget voorziet ook middelen voor de verwerving van gronden langs de Zandestraat en Schouttetenstraat voor de aanleg van een fietspad. Dat project staat op het programma 2020 van het Provinciaal Fietsfonds en het gemeentebestuur kan rekenen op een subsidie om het uit te voeren. In het voorjaar 2019 wordt een informatievergadering georganiseerd.

Het grootste project van de volgende legislatuur is de vernieuwing van de riolering, het wegdek en de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat. Voor deze werken ontvangen we subsidies voor de riolering en voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden langs beide kanten van de weg. Ook voor dit project zijn enkele grondaankopen noodzakelijk. Het budget voor die grondaankopen en voor de verdere opmaak van het ontwerp is voorzien in 2019. Het project zelf start ten vroegste in 2020. Er komt in het voorjaar 2019 een informatievergadering voor de bewoners.

Het gemeentebestuur start in 2019 met de voorbereiding van de heraanleg van de Dorpsstraat en een eventuele herbestemming van de kerk van De Mokker. Op het budget staan voor deze projecten de erelonen ingeschreven. Voor de gedeeltelijke herbestemming van de site van het Da Vinci Atheneum en de herbestemming van de landbouwgronden gelegen tussen de Hovaerestraat en de Brakke Grond komen er nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP’s. Daarnaast wordt voor de renovatie van sporthal 1 en de nieuwe loods voor de technische dienst het ontwerp verder opgemaakt (reeds gestart in 2018).

Zijn ook gepland in 2019: de aankoop van een kleine tractor, een bestelwagen en onkruidbestrijdingsmachine met heet water voor de groendienst, de aankoop van een zoutstrooier voor de technische dienst, de vernieuwing van openbare verlichting en van de verlichting van de krachtbalterreinen (LED), de aankoop van nieuw ict-materiaal voor de administratie, een elektrische schaarlift voor de Balluchon, de aankoop van meubilair, een koelsysteem en een nieuwe vloer voor de bureaus in De Brouwerij. 


Restauratiedossier voor vroegere rijkswachtkazerne goedgekeurd

Geplaatst 18 dec. 2018 03:05 door Patrick Lansens

In de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werd het dossier voor de restauratie van de vroegere rijkswachtkazerne langs de Oostmeetstraat behandeld. Dit historische gebouw is geklasseerd als monument en dient dus bewaard te worden voor het nageslacht.

De jongste maanden werd hard gewerkt om nog voor het einde van het jaar een restauratiedossier te kunnen indienen bij de diensten van Erfgoed. Vanaf volgend jaar verlaagt het subsidiepercentage immers. Dossiers die nog dit jaar worden ingediend kunnen rekenen op het huidige percentage (80% op alles wat restauratie is).

Het dossier voorziet alle noodzakelijke verbeterings-, herstellings- en bestendigingswerken om de toekomst van het monument te garanderen. De erfgoedwaarden worden hersteld in de oorspronkelijke staat.

Het gebouw zal worden gebruikt voor meerdere doeleinden. De brandweer zal op de gelijkvloerse verdieping een verpozingsruimte hebben, een vergaderruimte, een ruimte voor de dispatching en een wachtruimte.

Het eerste verdiep zal worden voorzien als een dagbestedingsruimte met keuken, sanitair en rustruimtes. Tordale van Torhout wenst in de toekomst dagondersteuning in onze gemeente aan te bieden. Momenteel is dat gestart in huis Proot met 1 dag in de week maar dat wensen ze uit te breiden naar een volle week. De gemeente zal deze ruimte verhuren aan Tordale.

Naar de toekomst toe is het de bedoeling om achter het historisch gedeelte een nieuw volume te creëren voor de Brandweer, als overgang tussen de loodsen voor de voertuigen en het historisch gebouw. In dit nieuw volume komen kleedkamers (m/v), sanitair (m/v), en een opleidingslokaal. Dit nieuw volume zal voor een groot deel transparant zijn en aldus de achtergevel van het beschermde monument maximaal tot zijn recht laten komen.

In het tussenvolume zal een lift worden voorzien die op elke verdieping zal stoppen, om zo een voorbeeld te zijn om te streven naar een toegankelijke gemeente.

Hiermee wordt de historische dienstverleningsfunctie bevestigd en krijgt het gebouw ook een sociale functie.

De raming bedraagt 928.032 euro. Daarop wordt een toelage verwacht van 311.340 euro. Gezien het nog een 5-tal jaar kan duren vooraleer de werken van start kunnen gaan omdat we wachten tot de subsidie wordt toegekend, hebben we rekening gehouden met een eventuele prijsstijging waardoor er ruim werd geraamd. 

Nieuwbouw als uitbreiding voor De Buidel officieel geopend

Geplaatst 11 dec. 2018 14:38 door Patrick Lansens


Op zaterdag 1 december werd het gloednieuwe gebouw als uitbreiding voor kinderopvang De Buidel officieel geopend door burgemeester Patrick Lansens en schepen voor jeugd en kinderopvang Carole HImpens.
 
De Buidel is een enorm succesverhaal en barst zowat uit zijn voegen. Het aantal kinderen dat er opgevangen wordt steeg sedert de start in 2003 jaar na jaar, de jongste jaren zelfs vrij spectuculair, zodat er een probleem ontstond. De beschikbare speelruimte volstond niet langer om de kinderen op een veilige en kwalitatieve manier te kunnen blijven opvangen. Bij momenten moesten ook kinderen geweigerd worden omdat moet voldaan worden aan de normen van Kind en Gezin. Vandaar dat het schepencollege, daarin gevolgd door de gemeenteraad, besliste tot oprichting van een nieuwbouw die met het bestaande gebouw verbonden werd. 

Door de nieuwbouw werd de capaciteit verhoogd van 130 naar 180 kinderen die op hetzelfde moment en permanent mogen opgevangen worden. Op bepaalde piekmomenten mag daar tot 30% over gegaan worden.

Momenteel maken 635 gezinnen gebruik van De Buidel, goed voor maar liefst 984 verschillende kinderen. Het personeelsbestand is inmiddels mee gegroeid tot 21 personen: 1 poetsvrouw, 18 begeleiders, 1 administratief medewerker en 1 coördinator.

Nieuwbouw uitbreiding De Buidel bijna klaar

Geplaatst 5 okt. 2018 13:58 door Patrick Lansens

Het nieuwe gebouw ter uitbreiding van kinderopvang De Buidel nadert zijn voltooiing. We hopen begin december de nieuwe infrastructuur in gebruik te kunnen nemen. Het bestaande gebouw, dat geregeld overbevolkt is door het grote succes van de opvang, zal hierdoor een stuk rustiger worden, zowel voor de kinderen als de begeleiding. 
Momenteel zijn er ook 2 vacatures voor bijkomende begeleid(st)ers.
Nieuwbouw en bestaand gebouw zijn met mekaar verbonden. Eens de nieuwbouw klaar is worden nog enkele interne aanpassingen gedaan in het huidige gebouw om de werking te verbeteren. Ook buiten gebeuren nog enkele werkzaamheden. De gemeente kocht eerder nog wat extra grond aan op het Sint-Sebastiaansplein om het verlies aan buitenspeelruimte door de inplanting van de nieuwbouw te compenseren.

In december bestaat De Buidel 15 jaar. Een goed moment om de nieuwbouw feestelijk te openen.
Vernieuwde straten in het centrum officieel geopend

Geplaatst 27 aug. 2018 04:54 door Patrick Lansens


Op vrijdag 17 augustus werden de vernieuwde straten in onze dorpskern feestelijk geopend in aanwezigheid van de bewoners van deze straten. Het gaat om het eerste deel van de Sterrestraat, een stukje Oostmeetstraat, de Stationsstraat (nieuwe voetpaden) en de kruispunten Stationsstraat/Noordomstraat en Dorpsstraat/Sterrestraat/Zuidstraat. Deze drukke kruispunten werden aangelegd in duurzaam printbeton, daarmee moet het veelvuldig losrijden van blokjes of kasseien tot het verleden behoren.

Burgemeester Patrick Lansens hield de openingstoespraak, gevolgd door een toelichting bij de werken door schepen van openbare werken Marc Devrome. Na het doorknippen van het traditionele lint volgde een receptie in de Sterrestraat en een barbecue in de Balluchon.

De bewoners waren unaniem vol lof over het resultaat van deze werken.Vernieuwde Sterrestraat bijna klaar

Geplaatst 12 jul. 2018 00:07 door Patrick Lansens

De werken in de dorpskern van de gemeente zijn zo goed als klaar. In dit project werden de nutsleidingen in de Stationsstraat ondergronds gebracht en werden de voetpaden daar vernieuwd. De kruispunten Stationsstraat/Noordomstraat en Dorpsstraat/Sterrestraat/Zuidstraat werden heraangelegd in duurzaam printbeton, zodat losliggende kasseien in de toekomst daar niet meer aan de orde zijn. Een stukje Oostmeetstraat en het eerste deel van de Sterrestraat werden voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel en een totaal vernieuwd wegdek.

De aannemer is deze week nog bezig met de laatste afrondende werken in de Sterrestraat. In de week van 16 juli wordt alles terug open gesteld voor het verkeer. Daarmee zullen de omleidingen in ons centrum tot het verleden behoren. 

Op vrijdag 17 augustus wordt het vernieuwde deel van de dorpskom officieel geopend, samen met alle bewoners die langs het bewuste traject wonen.

Zes nieuwe koopwoningen in wijk De Belofte

Geplaatst 2 jun. 2018 09:04 door Patrick Lansens   [ 2 jun. 2018 09:23 bijgewerkt ]

In de Belofte, een gemeentelijke verkaveling, werden destijds 46 loten bouwgrond gecreëerd, 29 loten die verkocht werden aan jonge gezinnen om er hun eigen woning te kunnen bouwen en 17 loten voor de bouw van sociale koopwoningen door een bouwmaatschappij.
De 17 koopwoningen worden in 3 fasen gerealiseerd door sociale bouwmaatschappij Ijzer en Zee. Enkele jaren terug werd fase 1 uitgevoerd en heel recent kon ook fase 2, bestaande uit 6 woningen, voltooid worden. Op zaterdag 2 juni vond een opendeur plaats om kandidaat-kopers de kans te geven de pas gebouwde woningen te bezoeken. Ondertussen zorgde het schepencollege al voor een uitbreiding van de wijk De Belofte met de aanleg van de Houtzagerijstraat, waar nog eens 11 loten bouwgrond gecreëerd werden. Daarvan zijn er momenteel nog enkele te koop.1-10 of 81