Nieuws‎ > ‎

Aanleg fietspad Moerestraat kan in voorjaar 2014 starten

Geplaatst 28 okt. 2013 08:12 door Patrick Lansens
Het aanbestedingsdossier voor het fietspad langs de Moerestraat werd in de gemeenteraad van 21 oktober goedgekeurd. Binnenkort volgt de Provincieraad. Kort nadien kan de procedure voor de openbare aanbesteding plaats vinden om een aannemer aan te duiden. In het voorjaar van 2014 willen de gemeente en de provincie met de aanleg kunnen starten.

 

Het nieuwe fietspad, ca 2,6 km lang, zal voor een veilige fietsverbinding zorgen tussen de Koekelaarse wijk Doeveren, de Gistelse deelgemeente Moere en het centrum van Koekelare. Nu moet nog gewoon op de rijweg gefietst worden wat niet altijd even veilig is. Voor de aanleg van het fietspad kan de gemeente rekenen op 100% subsidiëring via het Provinciaal Fietsfonds. Wel dient de gemeente enkele andere aanpassingen te financieren die met dit werk gepaard gaan, zoals de vernieuwing van bepaalde rioolbuizen en een deel van het wegdek. Het gaat om een totale investering van 1.189.530 € excl. btw. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 220.733 € (incl. btw).

 

Het gedeelte tussen het kruispunt met de Eernegemstraat en huisnummer 72 heeft aanliggende verhoogde enkelrichtingsfietspaden met een breedte van 1,50 meter aangelegd in rode betonstraatstenen. Enerzijds om het fietspad binnen de bebouwde kom extra te accentueren, anderzijds omdat ook de fietssuggestiestroken in de kern met dezelfde materialen aangelegd zijn.


Vanaf huisnummer 72 komt er een dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de Moerestraat. Er wordt daar een veilige fietsoversteek gemaakt. Op die plaats is de zichtbaarheid voor alle weggebruikers optimaal. Dit dubbelrichtingsfietspad heeft een breedte van 2,50 meter met een tussenstrook van 1,5 meter tussen het fietspad en de rijweg. Het fietspad wordt aangelegd in bitumineuze verharding (asfalt). Het loopt door tot aan het huisnummer 202.

 

In het laatste gedeelte van het traject, in de woonkern Doeveren, wordt geopteerd voor gemengd verkeer. Er worden wel fietssuggestiestroken voorzien op de bestaande rijwegverharding, aangelegd in rode epoxy, van telkens 1 meter breed.

 

Comments