Nieuws‎ > ‎

Begroting 2018 goedgekeurd - Koekelare blijft kerngezonde gemeente

Geplaatst 21 dec. 2017 07:09 door Patrick Lansens

Op 20 december heeft burgemeester Patrick Lansens namens het schepencollege het budget 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad. De Koekelaarse gemeentefinanciën blijven kerngezond, de gemeenteschuld blijft zeer laag. Belastingen en retributies blijven opnieuw ongewijzigd. We zijn inmiddels in het laatste jaar van de legislatuur aanbeland (2013-2018) en komend jaar wordt wat voorzien werd in de meerjarenplanning verder afgerond.


In 2018 zullen 2 grote projecten voltooid worden die eind 2017 werden opgestart: de nieuwbouw om de capaciteit gevoelig op te drijven in de gemeentelijke kinderopvang De Buidel en de vernieuwing van het eerste deel van de Sterrestraat en de voetpaden in de Stationsstraat.

In het laatste jaar van deze beleidsperiode is het tijd voor de 3de fase van de vernieuwing van de landelijke wegen, zoals voorzien in de meerjarenplanning. De Stenenbrugstraat, Puydsarmoede, een deel van de Venneweg, de Ravegheersweg en een deel van de Bisschophoekstraat worden vernieuwd.

De nodige kredieten zijn voorzien voor de restauratie van het geklasseerde deel van het gemeentehuis. Het is evenwel niet zeker dat dit project in 2018 zal kunnen aanvangen, vermits de gemeente moet wachten op de toezegging van de restauratiepremie door de diensten van Erfgoed vooraleer tot aanbesteding te kunnen overgaan.

Er zijn ook middelen voorzien voor de verwerving van gronden langs de Zandestraat/Schouttetenstraat, zodat daar een fietspad kan aangelegd worden. Dit project staat momenteel op het programma 2020 van het Provinciaal Fietsfonds.

Het college is recent gestart met de voorbereiding van een heel belangrijk project voor de volgende beleidsperiode. We werden daarvoor in 2017 weerhouden voor betoelaging door de Vlaamse overheid: de vernieuwing van de riolering, het wegdek en de aanleg van nieuwe fietspaden tussen de Ringlaan en De Mokker, tot op de grens met Leke (= Oostmeetstraat/Catstraat/Lekestraat), een traject van 2,6 km.

Het schepencollege start ook de opmaak van twee RUP’s op (ruimtelijke uitvoeringsplannen) voor een gedeeltelijke herbestemming van de site van het Da Vinci Atheneum (leegstaande gebouwen en vrij liggende gronden) en de landbouwgronden gelegen tussen de Hovaerestraat en de wijk De Brakke Grond. De nadruk hierbij ligt op de realisatie van bijkomende woongelegenheden.

Zijn ook gepland in 2018: de plaatsing van ondergrondse glasbollen in de Kerkstraat en de dorpskern van Zande, de aankoop van nieuwe speeltoestellen (o.a. Ter Heide), de plaatsing van oeverversterking rond de vijver in het Oosthofpark, de vernieuwing van verkeerssignalisatie, de aankoop van een tijdsregistratiesysteem voor gemeente en Sociaal Huis, de aankoop van een minigraver voor de technische dienst.

Naast een reeks kleinere investeringen zijn ook nog tal van,aanpassingswerken en aankopen gepland die voorzien zijn in het normale exploitatiebudget.

Comments