Nieuws‎ > ‎

Budget 2014 goedgekeurd

Geplaatst 31 jan. 2014 06:41 door Patrick Lansens   [ 31 jan. 2014 06:43 bijgewerkt ]

De gemeenteraad van 16 december heeft het budget 2014 besproken en goedgekeurd. Er worden daarin voor 2.907.080 € investeringen voorzien. Maar in totaal wordt dit jaar circa 4,4 miljoen € geïnvesteerd. Een deel van de investeringen wordt immers rechtstreeks betaald door de subsidiërende instanties.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste investeringen die voorzien zijn in 2014:

 

De volledige vernieuwing van de Oostmeetstraat en de Nieuwstraat.
 
De aanleg van een fietspad langs de Moerestraat.
De vernieuwing van een 1ste pakket landelijke wegen (Litterveldstraat, Veldstraat, Brugse Heirweg) met tussenkomst van het Plattelandsfonds.
De aanleg van een afvalwatercollector om De Mokker aan te sluiten op het zuiveringsstation langs de Moerestraat. In dit project      zijn vernieuwingen van riolering en wegdek voorzien in het eerste deel van de Hovaerestraat, een deel van de Westmeetstraat en in de Kleine Catstraat.

De vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in De Brouwerij en het Fransmansmuseum, wat tot een aanzienlijke energiebesparing moet leiden.

Grondaankopen langs de Kortemarkstraat om de aanleg van een veiliger fietspad mogelijk te maken.

De volledige heraanleg van de sportvloer in sporthal 1, met toelagen van de Vlaamse overheid.

De vernieuwing van het skatepark op het gemeentelijk sportdomein.

De inrichting van de net gerestaureerde dokterswoning Proot: het materieel (filmdoek, beamer, geluidsinstallatie, …) voor een multimediazaaltje voor voordrachten, presentaties, film, …  en het meubilair voor diverse vergaderlokalen.

De gemeente ondersteunt ook de initiatieven die genomen worden op de site Lange Max.

De gemeente voorziet tevens een investeringstoelage aan het OCMW om haar sociaal woonpatrimonium te renoveren en energiezuiniger te maken.

Daarnaast worden volgende studies opgestart of verder gezet:
 

De herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan, met als bijzonder aandachtspunt de mobiliteit in het dorpscentrum.

De opmaak van een nieuw RUP voor de gedeeltelijke herziening van het BPA De Mokker, dit om een nieuwe verkaveling van een 10-tal loten aansluitend op De Belofte mogelijk te maken.

De verdere opmaak van het restauratiedossier voor de vroegere onderwijzerswoning van Bovekerke en de vroegere rijkswachtkazerne langs de Oostmeetstraat.

Comments