Nieuws‎ > ‎

De Buidel voor het eerst open tijdens bouwverlof

Geplaatst 15 feb. 2020 06:53 door Patrick Lansens
Eén van de thema’s naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de openingsuren van kinderopvang De Buidel tijdens het zomerverlof. Sedert de start in 2003 sloot De Buidel gedurende 3 weken tijdens het bouwverlof om het personeel een collectief verlof te gunnen.  In ons jongste verkiezingsprogramma stond: “We werken een oplossing uit waarbij kinderen die niet op de speelpleinwerking terecht kunnen (2,5 tot 5 jaar) gedurende die 3 weken toch in de Buidel opgevangen kunnen worden. Dit evenwel met optimaal respect voor de bestaande verlofregeling van het personeel.”

We hebben ook woord gehouden. Samen met onze coalitiepartner en de bevoegde schepen Jan Lievens werd een oplossing gevonden die hieraan voldoet: geen sociale onvrede veroorzaken bij het reeds onder druk staande personeel (vacatures raken immers heel moeilijk ingevuld en overuren stapelen zich op) en toch een oplossing bieden wanneer beide ouders moeten werken tijdens het bouwverlof.

Een ervaren firma in het domein van de kinderopvang zal de opvang verzorgen, in de gebouwen van de Buidel, van Koekelaarse kinderen die niet op de speelpleinwerking terecht kunnen. Zo zal er vanaf de zomer 2020 voor alle leeftijden van 2,5 tot 14 jaar opvang zijn. De gemeente trekt daarvoor 6000 euro extra uit, want de ouderbijdragen alleen (11 € per dag) volstaan niet om de kosten te dekken.

Comments