Nieuws‎ > ‎

Gemeenteraad keurt budget 2019 goed, nieuwe meerderheid kan vlot starten na nieuwjaar

Geplaatst 18 dec. 2018 09:36 door Patrick Lansens   [ 18 dec. 2018 09:49 bijgewerkt ]

Koekelaarse gemeentefinanciën blijven gezond

De gemeenteraad heeft op 17 december het budget voor 2019 goedgekeurd met 14 stemmen voor (SP.A, Open VLD en Marc Devrome) en 4 onthoudingen (CD&V). De Koekelaarse gemeentefinanciën blijven goed onder controle, de gemeenteschuld blijft zeer laag. Belastingen en retributies blijven ook in 2019 ongewijzigd.

Het budget 2019 is een ‘overgangsbudget’. 2019 is immers het laatste jaar van de huidige financiële meerjarenplanning (2014-2019). Maar het is wel het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. De nieuwe bestuursmeerderheid SP.A – Open VLD heeft nu een klein jaar de tijd om een nieuw meerjarenplan (2020-2025) op te maken.

Zeker op het vlak van investeringen is 2019 een overgangsjaar. Projecten die klaar zijn om uit te voeren staan uiteraard op het budget, zoals de restauratie van het geklasseerde deel van het gemeentehuis. Nieuwe voertuigen, materialen en ingrepen nodig voor de dienst zijn ook opgenomen in het budget. Nieuwe grote projecten zijn nog niet klaar voor uitvoering, de plannen daarvoor worden verder uitgewerkt in 2019 en daarvoor zijn de nodige erelonen voorzien.


Exploitatiebudget

In 2019 komen er nog 2 begeleiders bij voor kinderopvang De Buidel, om het groeiend aantal kinderen te kunnen opvangen. Begin 2019 start de nieuwe voltijdse administratief medewerkster in de Buidel en er komt ook een extra halftijdse poetsvrouw. Er is ook een budget om het speelgoed te vernieuwen.

De gemeente ondersteunt het feestweekend ‘900 jaar Bovekerke’ (29-31 maart 2019). Er zijn enkele nieuwe initiatieven voorzien inzake cultuur en toerisme. In de bibliotheek en de toeristische dienst wordt de mogelijkheid ingevoerd om te betalen met bancontact. Onze gemeente neemt vanaf 2019 ook deel aan de ‘Junior Techniekacademie’ (we nemen reeds jaren deel aan de Techniekacademie).  We voorzien ook middelen om de gemeentelijke diensten verder te informatiseren en mee te zijn met enkele nieuwe ontwikkelingen.

 

Investeringen in 2019

In het voorjaar van 2019 start de restauratie van het geklasseerde deel van het gemeentehuis. De subsidies zijn definitief toegekend, de werken starten in het voorjaar. De openbare aanbesteding vond plaats op 4 december.Het budget voorziet ook middelen voor de verwerving van gronden langs de Zandestraat en Schouttetenstraat voor de aanleg van een fietspad. Dat project staat op het programma 2020 van het Provinciaal Fietsfonds en het gemeentebestuur kan rekenen op een subsidie om het uit te voeren. In het voorjaar 2019 wordt een informatievergadering georganiseerd.

Het grootste project van de volgende legislatuur is de vernieuwing van de riolering, het wegdek en de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat. Voor deze werken ontvangen we subsidies voor de riolering en voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden langs beide kanten van de weg. Ook voor dit project zijn enkele grondaankopen noodzakelijk. Het budget voor die grondaankopen en voor de verdere opmaak van het ontwerp is voorzien in 2019. Het project zelf start ten vroegste in 2020. Er komt in het voorjaar 2019 een informatievergadering voor de bewoners.

Het gemeentebestuur start in 2019 met de voorbereiding van de heraanleg van de Dorpsstraat en een eventuele herbestemming van de kerk van De Mokker. Op het budget staan voor deze projecten de erelonen ingeschreven. Voor de gedeeltelijke herbestemming van de site van het Da Vinci Atheneum en de herbestemming van de landbouwgronden gelegen tussen de Hovaerestraat en de Brakke Grond komen er nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP’s. Daarnaast wordt voor de renovatie van sporthal 1 en de nieuwe loods voor de technische dienst het ontwerp verder opgemaakt (reeds gestart in 2018).

Zijn ook gepland in 2019: de aankoop van een kleine tractor, een bestelwagen en onkruidbestrijdingsmachine met heet water voor de groendienst, de aankoop van een zoutstrooier voor de technische dienst, de vernieuwing van openbare verlichting en van de verlichting van de krachtbalterreinen (LED), de aankoop van nieuw ict-materiaal voor de administratie, een elektrische schaarlift voor de Balluchon, de aankoop van meubilair, een koelsysteem en een nieuwe vloer voor de bureaus in De Brouwerij. 


Comments