Nieuws‎ > ‎

Groen licht voor dorpskernvernieuwing Zande

Geplaatst 17 okt. 2015 06:37 door Patrick Lansens   [ 17 okt. 2015 06:37 bijgewerkt ]
In het meerjarenplan voor deze beleidsperiode (2013-2018) werd de vernieuwing van de dorpskern van Zande opgenomen als één van de grote projecten.

De andere kernen (Koekelare, De Mokker, Bovekerke) kregen eerder al een vernieuwing. De opportuniteit dat subsidies konden bekomen worden om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in Zande werd nu aangegrepen. De NV Aquafin voorzag immers in de bouw van een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) voor Zande. De gemeente kon haar rioleringsdossier koppelen aan het bovengemeentelijk dossier voor de bouw van een KWZI waardoor het een 'prioritair' dossier werd.

 

Het ontwerp werd al opgestart op het einde van de vorige legislatuur. Op 9 juni 2012 werd een eerste voorontwerp aan de lokale bevolking voorgelegd. Er kwamen toen een aantal opmerkingen. De nieuwe meerderheid van SP.A en N-VA hield rekening met deze opmerkingen en liet het voorontwerp op diverse punten wijzigen.

 

Toen duidelijk werd dat het rioleringsdossier groen licht zou krijgen van de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) werd het op 23 juni 2015 voor een tweede keer voorgelegd op een inspraakvergadering in gemeenschapszaal d’Oude Pastorie. De reacties waren positief, de lokale bewoners waren tevreden dat met hun opmerkingen rekening werd gehouden. Bijgevolg werd het definitief ontwerp en bestek opgemaakt en werd de bouwvergunning aangevraagd.

 

Bij Ministerieel Besluit van 22 juli 2015 werd een gewestbijdrage van ruim 1 miljoen € toegekend op het Minafonds voor de dorpskernvernieuwing te Zande.

 

Op 12 oktober werd het dosssier in de gemeenteraad goedgekeurd. Op 20 november 2015 vindt de openbare aanbesteding plaats om de aannemer aan te wijzen. In het voorjaar van 2016 moeten de werken kunnen starten. De aannemer krijgt daarover 160 werkdagen.
 
Het project heeft een totaal prijskaartje van 2,7 milljoen euro. De gemeente betaalt daarvan 1 miljoen, de rest is gesubsidieerd.
Comments