Nieuws‎ > ‎

Kinderopvang De Buidel wordt uitgebreid

Geplaatst 17 jul. 2016 01:42 door Patrick Lansens   [ 19 jul. 2016 01:09 bijgewerkt ]

Het centrum voor buitenschoolse kinderopvang De Buidel opende de deuren eind 2003. Van bij aanvang bleek De Buidel een groot succes.  Het aantal kinderen dat er gebruik van maakt nam jaar na jaar toe en… blijft maar toenemen. In die mate zelfs dat er kinderen moeten geweigerd worden omdat de veiligheid anders in het gedrang komt. Het schepencollege zoekt al een tijd naar mogelijke oplossingen en stelde recent haar conclusies voor. De aankoop van een aanpalend stuk grond biedt mogelijkheden om het gebouw uit te breiden. Het budgettair meerjarenplan wordt aangepast en de procedure wordt ingezet voor een uitbreiding van de capaciteit.

De Buidel opende de deuren op 29 november 2003. Tot op dat ogenblik was er geen gemeentelijke opvang in Koekelare. Het is een gebouw van 1000 vierkante meter, waarvan  520 vierkante meter leefruimte voor de kinderen (een capaciteit voor 130 kinderen, die op piekmomenten wel mag overschreden worden), en daarnaast nog een ruime buitenspeelruimte.

De evolutie van het aantal kinderen dat opgevangen wordt sedert de opening is als volgt:

-          Na 1 jaar werking werden gemiddeld  82 kinderen/dag opgevangen.

-          Na 5 jaar bedroeg dit jaargemiddelde 102 kinderen/dag.

-          Na 10 jaar bedroeg het 123 kinderen per dag.

-          De jongste 3 jaar is er een ‘boom’ naar 136, 148 en (voorlopig cijfer) 171 kinderen per dag in 2016.
 

Op vandaag maken 590 gezinnen gebruik van de Buidel, goed voor maar liefst 917 kinderen. Het personeelsbestand is inmiddels gegroeid tot 16 personen: 1 poetsvrouw, 13 begeleiders, 1 teamverantwoordelijke en 1 coördinator.

Ieder gebouw heeft een bepaalde capaciteit. De veiligheid is daarbij primordiaal en moet blijvend gegarandeerd kunnen worden. Het moet ook leefbaar blijven voor de aanwezige kinderen en voor het personeel. We zijn dan ook op een punt gekomen dat we deze zomer een inschrijvingsstop moesten invoeren.

Er wordt al een tijdje grondig nagedacht over mogelijke oplossingen. Recent werd een akkoord bereikt met de Politiezone Polder om een bijkomend perceel grond aan te kopen dat grenst aan het domein van De Buidel. Dit perceel heeft een oppervlakte van 464 vierkante meter en zal gebruikt worden als uitbreiding voor de buitenspeelruimte. De gemeente zal 74 000 euro neertellen om dit perceel, dat in de woonzone ligt, aan te kopen.

De aankoop van het perceel grond is essentieel en laat toe dat een deel van de bestaande buitenruimte gebruikt kan worden voor de oprichting van een nieuwbouw.

Er zal een nieuwbouw opgetrokken worden waarbij De Buidel open blijft en waarbij pas op het laatste moment ‘de aansluiting’ tussen beide gebouwen gerealiseerd zal worden. Het gebouw zal opgetrokken worden in 2 bouwlagen om de buitenspeelruimte niet al te veel aan te tasten. Er zal ruimte zijn voor de opvang van 50 bijkomende kinderen, waardoor het ‘hoofdgebouw’ danig ‘ontlast’ zal worden.

Van de nieuwbouw zal ook gebruikt gemaakt worden om enkele aanpassingen te doen in het bestaande gebouw. Bovendien zal, wat wel reeds voorzien was binnen deze beleidsperiode, een lift geïnstalleerd worden in de bestaande liftkoker, zodat het gebouw integraal toegankelijk wordt.

Met de nieuwbouw, de interne verbouwingen, de aankoop van de grond en het bijkomende meubilair zal een bijkomende budget nodig zijn van ca  650 000 euro.

De procedure voor de nieuwbouw werd ingezet in de gemeenteraad van 7 juli. Vanaf september 2016 kan gestart worden met de opmaak van de plannen. We hopen in het voorjaar van 2017 te kunnen starten met de bouw. We willen een jaar later en uiterlijk tegen de zomer van 2018 klaar zijn.
 
Comments