Nieuws‎ > ‎

Koekelaarse financiën blijven kerngezond

Geplaatst 25 dec. 2016 06:53 door Patrick Lansens

Het schepencollege van Koekelare heeft tekst en uitleg gegeven bij het opgemaakte budget voor 2017 en de gewijzigde financiële meerjarenplanning tot en met het jaar 2019. De Koekelaarse gemeentefinanciën blijven kerngezond. Belastingen en retributies blijven voor het zoveelste jaar op rij ongewijzigd. De koers die bij aanvang van de beleidsperiode werd uitgetekend blijft onverkort aangehouden. Beter nog, er kunnen binnen de vroeger vastgelegde budgetten enkele bijkomende projecten en aankopen uitgevoerd worden omdat recente grote projecten goedkoper uitvielen dan geraamd.

 

In 2017 zullen vooreerst 3 grote projecten voltooid worden die in 2016 werden opgestart: de dorpskernvernieuwing in Zande, de aanleg van het fietspad langs de Kortemarkstraat en het totaal vernieuwde Fransmansmuseum, dat heropend wordt op zondag 5 maart.

Een nieuw groot project dat na de zomer van 2017 moet kunnen opgestart worden is de uitbreiding van kinderopvang De Buidel, waarvoor ruim 750 000 euro wordt uitgetrokken. De gemeente wenst de door Kind en Gezin erkende capaciteit met 40% op te trekken van 130 naar 180 kinderen en voorziet een nieuw gebouw rechts van het bestaande gebouw. In het huidige gebouw worden enkele interne verbouwingen gedaan om de werking te optimaliseren en er wordt een lift geïnstalleerd. Er wordt ook een perceel grond aangekocht om de buitenspeelruimte voldoende groot te houden. Een werkgroep onder leiding van burgemeester Patrick Lansens en jeugschepen Carole Himpens stoomt het dossier momenteel klaar.

Een ander groot project voor volgend jaar betreft de vernieuwing van het centrumgedeelte van de Sterrestraat. In hetzelfde bestek wordt de vernieuwing van de voetpaden van de Stationsstraat meegenomen. Schepen van openbare werken Marc Devrome ‘trekt’ dit dossier.

De sociale woningen in de Dorpsstraat krijgen in 2017 een grondige beurt, zowel aan de buitenzijde als binnenin. Er wordt onder meer afgestapt van de elektrische verwarming, er komt een betere isolatie en ook ventilatie. De buitenbepleistering van de Millenniumvleugel op de brouwerijsite wordt na 22 jaar hersteld en deels vernieuwd.

De gemeente zal, zoals reeds gepland, de 2 oudste tennisterreinen vernieuwen en voorziet bijkomend een grondige heraanleg van de krachtbalterreinen. Er komt ook een extra, derde krachtbalterrein op het gemeentelijk sportdomein.

Op vlak van materieel wordt in 2017 een belangrijke aankoop gedaan: een veeg-, zuig- en borstelmachine om straten en pleinen rein te houden. Het gaat om een voertuig van 180 000 €. Milieuschepen Dirk Ampoorter wil  het nieuwe voertuig al in het voorjaar kunnen inzetten.

In de loop van 2017 komt er een volledig nieuwe en moderne gemeentelijke website, met bijzondere aandacht voor het luik toerisme. Schepen voor informatie en toerisme Jessy Salenbien leidt de werkgroep die dit voorbereidt en wil begin 2017 met een dossier naar de gemeenteraad.

Ook dit jaar is een investeringstoelage voorzien voor het Sociaal Huis. Schepen Stijn Ramboer plant bijkomende ingrepen om de bejaardenwoningen in De Wallaart energiezuiniger te maken.

Het schepencollege kijkt ook dit keer verder dan de grenzen van de legislatuur. Er worden enkele voorontwerpen opgestart die in een volgende beleidsperiode tot uitvoering moeten kunnen komen: de renovatie van de kleedkamers in sporthal 1 en de nieuwe site voor de dienst openbare werken. Het college deed ook nu reeds aanvragen voor enkele toekomstige rioleringsprojecten en zal deze ontwerpen opstarten zodra groen licht verkregen wordt van de subsidiërende overheid.

Burgemeester Patrick Lansens: “Ondanks de aanhoudende barre economische tijden en de besparingen op hoger niveau, die jaar na jaar ook worden doorgerekend aan de lokale besturen, hebben we alles goed onder controle. Zonder drastisch te snoeien en zonder lastenverhogingen blijven onze financiën gezond. Koekelare had dan ook een bijzonder goede financiële basis en kon tegen een stootje. Dat komt nu goed van pas.”

Comments