Nieuws‎ > ‎

Koekelaarse gemeentefinanciën blijven gezond

Geplaatst 15 dec. 2015 13:30 door Patrick Lansens

Het schepencollege van Koekelare legde het budget 2016 en het aangepast meerjarenprogramma 2014-2019 voor aan de gemeenteraad van 14 december 2015. Binnen het exploitatiebudget werden enkele maatregelen genomen om de financiën verder gezond te houden. Blikvangers in het investeringsbudget voor 2016 zijn de dorpskernvernieuwing in Zande, de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Kortemarkstraat en de realisatie en verkoop van 25 loten bouwgrond op De Mokker. Er is ook een volledig nieuw project voorzien dat nog niet eerder werd opgenomen in de meerjarenplanning: de grondige vernieuwing van het Fransmansmuseum.

 

 

Ook Koekelare ontsnapt niet aan de toenemende besparingen op het Vlaamse en federale niveau en merkte dit ook duidelijk bij de opmaak van het budget voor volgend jaar. De autofinancieringsmarge (AFM) zakte aanvankelijk met circa 150 000 € als gevolg van maatregelen opgelegd door het hogere niveau. Vooral de regularisatie van de gesco’s of gesubsidieerde contractuelen (Koekelare heeft 31 voltijdse equivalenten in dienst) heeft financiële gevolgen. Ook de verhoogde bijdrage voor de pensioenen van de statutairen blijft zwaar doorwegen. Daarnaast voert de hogere overheid nog enkele extra lasten in (onder meer de verhoging met 50% van de milieuheffing op het brandbaar afval) en worden bepaalde inkomsten nog maar eens afgeroomd (o.a. de sectorale subsidies).

 

Het schepencollege nam dan ook een aantal maatregelen. Er werd beslist om één gesubsidieerde contractueel die in 2015 op pensioen gegaan is niet te vervangen. We gaan dus van 31 gesco’s naar 30 volwaardige contractuelen. Er werd ook wat gesnoeid in bepaalde werkingsuitgaven.

 

In 2016 worden voor 4,8 miljoen € aan investeringen gedaan in Koekelare. Andermaal werden belangrijke subsidies binnengehaald om deze projecten haalbaar te maken. De dorpskernvernieuwing in Zande is een project van 2,3 miljoen € maar de gemeentebijdrage blijft beperkt tot ca 1 miljoen €. Het nieuwe fietspad langs de Kortemarkstraat kost 876 000 € maar het gemeentelijk aandeel blijft beperkt tot 120 000 €. De realisatie van 2 nieuwe verkavelingen op De Mokker kost de gemeentekas geen cent, vermits alle kosten verrekend worden in de grondprijs, die toch zo’n 20% onder de marktprijs zal liggen. De Hovaerestraat, Wulfaertdijk, Scharynckweg en nog enkele kortere straten worden in het voorjaar van 2016 vernieuwd. Daarvoor ontvangt de gemeente een tussenkomst uit het Plattelandsfonds.

 

Volledig nieuw is de vernieuwing van het Fransmansmuseum. Ook daarvoor werden grote inspanningen gedaan om subsidies binnen te halen.

 

De gemeente voorziet verder een  grondige renovatie van de sociale woningen in de Dorpsstraat. De raadzaal wordt zoals voorzien in de meerjarenplanning uitgerust met een conferentiesysteem en met beeldprojectie. Het wordt straks dus makkelijker voor het publiek om raadszittingen te volgen. Het speelplein op het sportdomein krijgt voor het eerst een afzonderlijke peuterspeelhoek en er zijn ook middelen voorzien om enkele andere speelpleinen te vernieuwen. De dienst openbare werken krijgt een nieuwe bandenkraan en ook de lichte vrachtwagen wordt vervangen.

 

Burgemeester Patrick Lansens: “Het zijn financieel moeilijke tijden, ook voor de gemeenten, maar we namen maatregelen om de gemeentefinanciën verder gezond te houden. Geen enkele belasting wordt verhoogd. Zoals steeds kijken we verder dan één jaar, we willen een duurzaam financieel beleid. Door de maatregelen die we namen kan de bijkomende lening van 1 miljoen € die vorig jaar nog diende ingeschreven te worden in de meerjarenplanning vervallen. De gemeenteschuld zal eind 2016 beperkt blijven tot 2,6 miljoen €. Onze uitgaven voor schuld blijven op nog geen 4 % van onze totale exploitatieuitgaven. Met deze cijfers blijven we in een selecte Vlaamse kopgroep”.

Comments