Nieuws‎ > ‎

Koekelare krijgt 130 000 euro subsidie voor vernieuwing Fransmansmuseum

Geplaatst 15 dec. 2015 13:43 door Patrick Lansens

Het huidige Fransmansmuseum in Koekelare opende de deuren in 1993 en is een eerbetoon aan de seizoensarbeiders uit de streek. Het museum is een van de weinige tentoonstellingen wereldwijd die het onderwerp seizoensarbeid behandelt. Het museum bevindt zich in het centrum van Koekelare, op de unieke brouwerijsite. Op deze site bevinden zich onder andere het Fransmansmuseum, het Käthe Kollwitz Museum, de bibliotheek en de Dienst voor Toerisme en Cultuur. Het Käthe Kollwitz Museum onderging in februari 2014 reeds een volledige metamorfose in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Dankzij het hogere bezoekersaantal vinden heel wat mensen de weg naar deze site en kan er ook een kruisbestuiving ontstaan tussen zowel het Käthe Kollwitz Museum als het Fransmansmuseum. Zeker omdat in de toegangsprijs beide musea vervat zitten.

 

De werking en uitstraling van het Fransmansmuseum in Koekelare is nu aan vernieuwing toe. Het museum is in die 22 jaar inhoudelijk nauwelijks veranderd. De tentoonstelling bleef grotendeels dezelfde. De globale aanblik is verouderd. Zowat iedereen die ook maar enige interesse heeft in de regio en daarbuiten heeft het huidige museum wellicht bezocht. De gemeente moet dan ook een beslissing nemen. Het museum verder laten doodbloeden is geen optie. Vandaar dat er wordt geopteerd om het museum inhoudelijk grondig te vernieuwen. Er zal daarvoor beroep gedaan worden op professionele ondersteuning, zowel voor de inrichting als voor de wetenschappelijke onderbouw.

 

Bij de provincie is er dit jaar nog een subsidiereglement voor investeringen in publieksgerichte erfgoedprojecten. Vermits de provincie in de onmiddellijke toekomst nog enkel bevoegd zal zijn voor grondgebonden materies vervalt deze subsidie vanaf 2016. De gemeente  maakte dan ook nog snel gebruik  van deze mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen. De schepen van erfgoed en cultuur, de burgemeester en de verantwoordelijke van de dienst cultuur en toerisme deden heel wat inspanningen om een goed onderbouwd dossier samen te stellen.

 

Het schepencollege diende begin september een project in met een totaal geraamde kostprijs van 261 149 €. Ongeveer 150 000 € daarvan is voorzien voor de vernieuwing van de tentoonstelling (inclusief ontwerpbureau)  en 24 000 € voor professionele ondersteuning bij de wetenschappelijke onderbouw. Er zal gebruik gemaakt worden van moderne applicaties, waaronder het gebruik van audioguides. Er is daarnaast een budget van 75 000 € voorzien om het museum optimaal toegankelijk te maken en voor enkele andere infrastructurele aanpassingen, onder meer de vernieuwing van de belichting.

 

Het schepencollege kreeg onlangs het goede nieuws dat de bestendige deputatie het project weerhouden heeft en dat de maximaal voorziene subsidie van 50% van de kostprijs wordt toegekend, hetzij 130 574,50 €.

 

Schepen voor cultuur en erfgoed Jessy Salenbien is bijzonder tevreden: ‘nadat we er eerder al in slaagden om het Käthe Kollwitz museum volledig te vernieuwen met ruime betoelaging zal dit nu ook lukken voor ons Fransmansmuseum. Voor de gemeentekas maakt dit een groot verschil. We zullen tegen eind 2016 twee volledig vernieuwde musea hebben op onze brouwerijsite. Daarmee hopen we terug goed te zitten voor pakweg de komende 15 jaar.’

 

In de gemeenteraad van 14 december werd de procedure ingezet om een ontwerpbureau aan te stellen. In het voorjaar van 2016 moet het lastenboek voor de herinrichting klaar zijn. Na het zomerverlof van volgend jaar moeten de werken kunnen starten zodat ze ten laatste in het voorjaar van 2017 kunnen afgerond worden.

Comments