Nieuws‎ > ‎

Koekelare stelt financieel meerjarenplan 2014-2019 voor

Geplaatst 31 jan. 2014 06:36 door Patrick Lansens

Alle gemeenten en steden dienden tegen uiterlijk 1 januari 2014, volgens nieuwe, welbepaalde regels, hun financieel meerjarenplan op te maken voor de volledige periode 2014-2019. Het is voor het eerst dat deze oefening diende te gebeuren. Het betekende heel wat werk. Alle projecten en initiatieven voor de komende 6 jaar dienden immers nu al geraamd te worden en ingepland te worden op een bepaald jaar, in functie van de te verwachten inkomsten. Het meerjarenplan werd na uitvoerige bespreking door het schepencollege op maandag 16 december 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd.

 

De gemeentefinanciën en de gemeentebelastingen

De gemeente Koekelare staat er al langer om bekend een gezond financieel beleid te voeren. We staan zeker ook bekend om onze bijzonder lage schuld, waarmee we in de top scoren in Vlaanderen.

 

In veel gemeenten waren drastische ingrepen nodig om een financieel sluitend meerjarenplan te maken: afvloeiingen van personeel, forse besparingen op de werkingskosten of belastingverhogingen. In Koekelare is dit, vooral door de gezonde financiële basis, niet nodig. De belastingen voor onze inwoners (personenbelasting, onroerende voorheffing en algemene gemeentebelasting) blijven ongewijzigd op het niveau van 12 jaar geleden. Ook de meeste retributies bleven onveranderd.

 

Het investeringpakket

Het totaal investeringspakket in de periode 2014-2019 bedraagt 13,8 miljoen €, waarvan 9,6 miljoen € eigen financiering. Indien ook de subsidies worden in rekening gebracht die niet in de gemeentelijke boekhouding komen (vb. het fietspad langs de Moerestraat wordt rechtstreeks gefinancierd door het Fietsfonds en na realisatie afgestaan aan de gemeente) dan bedraagt het totaal pakket meer dan 20 miljoen €.

 

De grootste projecten in de periode 2014-2019 zijn de volledige heraanleg van de Oostmeetstraat en de Nieuwstraat, de aanleg van een nieuw containerpark dat voldoet aan de OVAM-normen, de dorpskernvernieuwing in Zande, de aanleg van 3 nieuwe fietspaden (Moerestraat, Kortemarkstraat en Zandestraat), de realisatie van minstens één nieuwe gemeentelijke verkaveling en de restauratie van het beschermde deel van het gemeentehuis. Er werd ook een pakket verbetering van landelijke wegen opgenomen voor een totaal bedrag van ruim 2 miljoen €, het grootste bedrag dat ooit binnen een legislatuur besteed werd.

Comments