Nieuws‎ > ‎

Mantelzorgtoelage wordt uitgebreid

Geplaatst 15 feb. 2020 07:16 door Patrick Lansens

Eén van de verkiezingsthema’s in 2018 in Koekelare was de mantelzorgtoelage. De gemeente Koekelare geeft nochtans al vele jaren een toelage aan mantelzorgers. Toch kwamen uit diverse geledingen en ook vanuit verschillende inwoners zelf, suggesties om de mantelzorgtoelage aan te passen en vooral uit te breiden.

“Het huidige reglement dateert nog van voor mijn tijd”, aldus Stijn Ramboer, schepen van sociale zaken. “Er stond in bepaald dat verwanten in de eerste graad en tweede graad in de opgaande lijn (vader, moeder, grootouder) en verwanten in de tweede, derde en vierde graad in zijlijn (broer, zuster, tante, nonkel, neef of nicht) mits zij voldoen aan een bewezen graad van zorgbehoevendheid én zij inwonen en gedomicilieerd zijn bij de mantelzorger, recht hebben op een gemeentelijke mantelzorgtoelage van 25 euro per maand. De vraag die ik het meest gesteld kreeg de voorbije legislatuur”, zegt Ramboer, “is waarom men de toelage niet kan genieten als men de zorg opneemt voor een inwonende partner of kind. De redenering die men daarvoor vroeger altijd aanhield is, dat dit de ‘evidente’ zorgrelaties zijn. Al jaren wringt deze uitleg, ook bij mij”, meent Ramboer. “Wie de zorg op zich neemt van een zwaar hulpbehoevende partner of kind, heeft het niet minder zwaar dan bij de andere verwantschappen. Daarom beslisten we bij de opmaak van de beleidsnota en het nieuw meerjarenplan om het reglement van de mantelzorgtoelage te evalueren en aan te passen naar wat financieel haalbaar en sociaal rechtvaardig is.”

 “In het nieuwe reglement laten we de verplichte familiale band volledig weg. Wie effectief inwoont en gedomicilieerd is, niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en daarbij de blijvende hulp nodig heeft van een derde en voldoet aan één van de drie bepaalde categorieën van hulpbehoevendheid, komt in aanmerking.”

 “Het moeten niet altijd investeringen in bakstenen en wegen zijn” verduidelijkt Stijn Ramboer, “met deze mantelzorgtoelage ondersteunen we waardevol menselijk handelen: de zorg in de eigen huiselijke sfeer voor iemand die zwaar zorgbehoevend is.” Het bedrag voor de toelage blijft in het nieuwe reglement ongewijzigd op 25 euro per maand. “Het is vooral bedoeld als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorger”, besluit een tevreden schepen. 

Comments