Nieuws‎ > ‎

Nieuwe sportvloer voor sporthal 1

Geplaatst 27 feb. 2014 08:44 door Patrick Lansens
Tevens eerbaar compromis bereikt voor de verdere organisatie van jongerenfuiven
 
In de gemeenteraad van maandag 24 februari 2014 werd het dossier voor de aanleg van een nieuwe puntelastische sportvloer goedgekeurd voor sporthal 1. Deze nieuwe sportvloer dient tegen de aanvang van het nieuwe sportseizoen, begin augustus, al aangelegd te zijn.
 
De bestaande sportvloer in de oudste sporthal is ruim 20 jaar oud. In de beleidsnota van de meerderheid was voorzien om deze vloer van een nieuwe toplaag te voorzien naar het einde van deze legislatuur toe. Omdat er evenwel voor dit jaar (2014) een impulsprogramma gelanceerd werd door de minister van sport, waarbij sportvloeren konden gerenoveerd met een subsidie van de Vlaamse overheid, kwam dit beleidsinitiatief in een stroomversnelling. Het schepencollege besliste een aanvraag in te dienen om van de subsidie te kunnen genieten. Ons project werd weerhouden. Het betekent concreet dat we straks een volledig nieuwe sportvloer zullen hebben, die bovendien voldoet aan de Europese normen, en dit voor circa de helft van de prijs ten laste van de gemeentekas.
 
Naar aanleiding van de aanleg van de nieuwe sportvloer werd ook een compromis bereikt over de verdere organisatie van een beperkt aantal niet-sportactiviteiten in deze sporthal. De sportraad wou namelijk liefst al deze activiteiten weren uit de sporthal. Een sporthal is immers, zo stelt deze raad terecht, gebouwd om sport te beoefenen. Het grote probleem dat rees was dat er geen afzonderlijke geschikte accommodatie is voor de organisatie van enkele grootschalige activiteiten, waaronder fuiven (momenteel 2 per jaar). Er werd nu een reglement aangenomen dat een beperkt aantal niet-sportactiviteiten nog verder toelaat mits deze georganiseerd worden in het tussenseizoen (periode mei-juli) en mits volledige afdekking van de vloer met nieuwe matten die zullen aangekocht worden. De verenigingen dienen bovendien telkens de nodige mankracht ter beschikking te stellen voor het afdekken van de vloer (en terug wegnemen van de matten), zoniet betalen zij een hogere huurprijs.
 
 
 
Comments