Nieuws‎ > ‎

Nieuw fietspad Kortemarkstraat officieel geopend

Geplaatst 28 nov. 2017 09:26 door Patrick Lansens
Op zaterdagmorgen 25 november 2017 werd het nieuwe fietspad langs de Kortemarkstraat geopend door gedeputeerde voor mobiliteit Franky De Block en de burgemeesters Patrick Lansens van Koekelare en Toon Vancoillie van Kortemark.

Een traject van 2,6 km, deels op grondgebied van Koekelare en deels op Kortemark, kreeg een nieuw dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed en met overal een mooie tussenstrook ten opzichte van de heel druk bereden rijweg.

Ter hoogte van het kruispunt met de Steenstraat, die op de grens van beide gemeenten ligt, werd een asverschuiving in het wegdek aangebracht en werden de aantakkingen van de zijwegen haaks aangebracht op de hoofdweg.

Het kruispunt met de Carrestraat was vroeger zeker ook gevaarlijk omwille van de slechte zichtbaarheid. Het fietspad werd hier plaatselijk dichter tegen de rijweg gebracht voor een betere zichtbaarheid van de fietsers en de aanwezige taluds langs de zijkant van de rijweg werden verplaatst richting akkerland.

Nabij het rond punt Belhutte werd een fietsoversteek ingevoerd en werd het fietspad ontdubbeld in twee enkelrichtingsfietspaden die nu rechtstreeks aansluiten op de rotonde.

De werken werden gegund voor een bedrag van  858 073 euro excl btw aan de firma De Witte uit Maldegem. Het aandeel voor de gemeente Koekelare bedroeg 89 414  euro, dat voor de gemeente Kortemark 65 354 euro. Het leeuwenaandeel (ruim 80%) werd betoelaagd door het Provinciaal Fietsfonds.

De gemeente Koekelare werkt verder aan betere en veiliger fietspaden en heeft nog 2 dossiers in voorbereiding voor uitvoering in de eerste helft van de volgende legislatuur (ca 2020).

Comments