Nieuws‎ > ‎

Plannen voor vernieuwing Sterrestraat en zijstraten worden aan de inwoners voorgelegd

Geplaatst 27 mrt. 2021 08:53 door Patrick Lansens

Het voorontwerp voor de vernieuwing van de Sterrestraat en enkele kleinere zijstraten is al een geruime tijd klaar. De geplande informatie- en inspraakvergadering met de bewoners werd reeds verschillende keren opgeschoven. Vermits een fysieke bijeenkomst met een grote groep nog zeker tot de zomer uitgesloten is worden de plannen nu op een digitale manier voorgelegd aan de bevolking.


Burgemeester Patrick Lansens: “Normaal houden wij een infovergadering in onze cultuurzaal De Balluchon om de plannen uit de doeken te doen. De mensen krijgen dan ook de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. Maar een fysieke bijeenkomst is momenteel niet mogelijk en dat zal nog minstens tot de zomer zo blijven. Wij zijn eigenlijk al meer dan een half jaar klaar met het voorontwerp en we kunnen nu niet langer meer afwachten. Er zijn belangrijke subsidiebedragen gekoppeld aan dit dossier en de procedure daarvoor is ver gevorderd. Vandaar dat we nu kiezen voor een digitale oplossing, met de voor- en nadelen die dat met zich meebrengt. Alle gezinnen die langs het traject wonen, dat zijn er circa 200, kregen daarover een brief in de bus met de nodige info. Natuurlijk kunnen ook andere geïnteresseerde inwoners een kijkje nemen.”

Via de link www.koekelare.be/rioleringsproject-sterrestraat kan men kennis nemen van de geplande werken. De burgemeester geeft in een eerste presentatie een inleiding en algemene toelichting. Daarnaast gaat een vertegenwoordiger van het studiebureau Jonckheere in 2 andere presentaties meer in detail. Wie na het bekijken van de 3 filmpjes nog vragen of opmerkingen heeft kan contact opnemen met Bart Inghelbrecht van de technische dienst of met schepen van openbare werken Dirk Ampoorter. Wie geen toegang heeft tot het internet kan bijstand vragen van een familielid of individueel en coronaproof een afspraak maken met de technische dienst van de gemeente.

Schepen van openbare werken Dirk Ampoorter: “Samen met Aquafin en Fluvius legt de gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aan in de Sterrestraat vanaf het kruispunt met de Nieuwstraat tot aan de Brugse Heirweg 19. Enkele zijstraten van de Sterrestraat met een verouderde riolering worden ook meegenomen: 2 zijtakken van de Sterrestraat, de Sterrewegel en het Hoogkwartier. We leggen na het uitvoeren van de rioleringswerken overal een nieuw wegdek, nieuwe voetpaden en nieuwe parkeerstroken aan. De nutsleidingen komen volledig ondergronds en er komt overal LED-verlichting. We zetten bewust ook in op extra groenstroken met het oog op een betere infiltratie van het oppervlaktewater en het vermijden van wateroverlast bij hevige regenval. Ook het Schoolplein, de parking gelegen tussen de Veldstraat en de Sterrestraat, wordt volledig vernieuwd.”

“Vermits dit project weerhouden werd door Aquafin wordt de vernieuwing van de Sterrestraat 100% gesubsidieerd, zowel voor de riolering als het wegdek en de voetpaden. Voor de werken in de zijstraten krijgen we de rioleringswerken betoelaagd en moeten we enkel de bovenbouw financieren. Dat maakt het financieel interessant voor de gemeente”, aldus nog burgemeester Lansens, tevens bevoegd voor de financiën.

Eventuele vragen, opmerkingen en bezorgdheden worden ingewacht tegen 30 april. Nadien wordt alles nog eens overlopen en besproken en wordt naar de fase van het definitief ontwerp gegaan. De vermoedelijke startdatum van de werken is begin 2023.

Comments