Nieuws‎ > ‎

Schepencollege maakt werk van nieuwe verkaveling

Geplaatst 28 okt. 2013 08:24 door Patrick Lansens

Het schepencollege heeft een akkoord bereikt om de gronden palende aan de verkaveling De Belofte, eigendom van de houthandel David, aan te kopen. Het college wil er, zoals voorzien in de beleidsnota voor deze legislatuur, een verkaveling met 10 tot 12 loten bouwgrond realiseren. De mensen zullen er zelf, met vrije keuze van de aannemer, hun woning kunnen bouwen en de gronden kunnen aankopen onder de marktprijs.

 
Op 26 september 2013 werd een verkoopbelofte getekend met de eigenaar van de bewuste gronden. Het gaat om ca. 6000 vierkante meter. Deze gronden liggen net naast de reeds vroeger door de gemeente gerealiseerde verkaveling De Belofte. Bij de realisatie van De Belofte werd toen een uitweg van 9 meter vrijgehouden om toekomstgericht een ontsluiting mogelijk te maken van de thans aangekochte percelen.

 

De bestuursmeerderheid wil met deze aankoop één van haar vele beleidsdoelstellingen realiseren, meer bepaald “het ter beschikking stellen van betaalbare percelen bouwgrond waarop jonge gezinnen zelf een woning kunnen bouwen.” Het is de gemeente zelf die deze verkaveling zal realiseren. Daarvoor dient eerst een aangepast RUP opgemaakt en vervolgens moeten de infrastructuurwerken (riolering, weg, openbare verlichting en nutsvoorzieningen) nog uitgevoerd worden.

 

In de gemeenteraad van maandag 21 oktober werd de procedure opgestart om het RUP op te maken. Dit zal 1 tot 1,5 jaar in beslag nemen. In de loop van 2015 moet kunnen gestart worden met de aanleg van de infrastructuur. De verkoop van de percelen mag verwacht worden in de eerste helft van 2016.

 

Het heeft momenteel nog geen zin om een aanvraag te doen voor een lot. Potentiële kopers willen inzage kunnen nemen van het verkavelingsplan met de indeling van de loten en dat is er momenteel natuurlijk nog niet. Dat kan pas na goedkeuring van het RUP. Pas als er een verkavelingsplan is zal een oproep gebeuren via het gemeentelijk informatieblad en eventueel andere kanalen.

 

Het is de bedoeling om net zoals bij eerdere recente realisaties (Tramstraat, De Belofte, Ter Heide) de gronden een stuk onder de gangbare marktprijs te kunnen verkopen.

Comments