Nieuws‎ > ‎

Scouts krijgen uitbreiding van hun lokaal

Geplaatst 21 dec. 2020 14:37 door Patrick Lansens

Naar aanleiding van de opmaak van het budget 2021 heeft het schepencollege beslist om in 2021 een bedrag vrij te maken voor de uitbreiding van het scoutslokaal. De scouts kampen door een sterk groeiend ledenaantal met plaatsgebrek.

In oktober 2009 werd een nieuwbouw in gebruik genomen naast de parking van het gemeentelijk sportcentrum met daarin lokalen voor de Koekelaarse scouts “De Navajo’s” en de KLJ. De scoutswerking kende sindsdien een sterk groeiende werking en het gebouw werd met de jaren te klein.

Burgemeester Patrick Lansens: “De Koekelaarse scouts kennen een sterk stijgend ledenaantal, wat natuurlijk positief is maar tot infrastructurele problemen leidt. In 2009 bij de opening van hun nieuwbouw telde de vereniging 105 leden, nu is dat gestegen naar 182, een toename met meer dan 70%. Bij goed weer is er ruimte zat voor tal van activiteiten op het gemeentelijk sportdomein, maar bij slecht weer zijn er problemen. Het college heeft nu beslist om het gebouw uit te breiden met een extra lokaal van ca 80 vierkante meter. Daarvoor is een bedrag voorzien van 160 000 € op het budget 2021.”

Jeugdschepen Jan Lievens: “Destijds werd een gemeentelijk RUP opgemaakt om de bouw van jeugdlokalen op het sportdomein mogelijk te maken. Binnen de perimeter van de zone waarin mag gebouwd worden hebben wij gelukkig nog een marge. De scouts krijgen een aanbouw aan hun bestaande gebouw, waar nu de houten berging staat die zij grotendeels met eigen inzet en middelen hebben gebouwd. Zij voorzien dan later zelf een nieuwe, ruimere berging naast de uitbreiding die nu voorzien wordt. Wij hopen begin volgend jaar de besprekingen te kunnen opstarten met de architect om het bouwdossier op te maken”.

De scouts zijn bijzonder tevreden dat er een oplossing komt voor hun huisvestingsprobleem. Sayana Degrande, eenheidsleider bij de scouts: “Wij hoopten al enkele jaren op extra ruimte om de vele kinderen op een verantwoorde manier te kunnen blijven opvangen. Wij zijn blij dat het gemeentebestuur een aanzienlijke som vrijmaakt hiervoor. Het zal onze werking gevoelig verbeteren.”

Comments