Nieuws‎ > ‎

Sociaal Huis wordt laagdrempeliger en toegankelijker

Geplaatst 21 nov. 2020 01:58 door Patrick Lansens

Op de afgelopen OCMW-raadszitting werd er beslist om het Sociaal Huis laagdrempeliger en toegankelijker te maken. Er heerst nog teveel taboe en inwoners durven te weinig de stap naar het Sociaal Huis te zetten. “Om aan dat euvel te verhelpen en om de transitie tot Sociaal Huis nog krachtdadiger door te zetten gaan we dus resoluut voor het aanpassen van de toegang en het onthaal van het Sociaal Huis”, aldus schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (SP.A).

We zetten de make-over van de site in de Ichtegemstraat die ingezet werd in 2015 nu verder met volgende belangrijke stap in de transitie naar een opener, transparanter, toegankelijker en laagdrempeliger Sociaal Huis. “Deze uitdaging is broodnodig want nog te weinig mensen vinden de weg naar onze sociale voorzieningen. Wij hebben nochtans heel wat diensten ter beschikking voor diverse categorieën van mensen gaande van ouders, senioren, jongeren tot kwetsbaren toe en zijn ook op heel wat welzijnsvlakken actief, zoals onder andere gezondheid, opvoeding, en tal van andere, dit naast de klassieke hulpverlening aan mensen die het wat moeilijker hebben”, beklemtoont Ramboer.

Verbouwingswerken noodzakelijk

Om de gekende drempelvrees te verlagen en de toegankelijkheid te verhogen, zijn verbouwingswerken aan het Sociaal Huis in de Ichtegemstraat noodzakelijk. “De geplande verbouwingswerken aan het Sociaal Huis splitsen zich toe op drie deelaspecten”, klinkt het bij Ramboer. “Eerst en vooral de aanpassing van de toegang, ten tweede de aanpassing van de garage tot een ruimte voor het Huis van het Kind en multifunctionele kleine vergaderruimte en het voorzien van een nieuwe standplaats voor de wagen van de elektrische van maaltijddienst en het verhogen van het comfort voor de medewerkers ervan.”

“Momenteel moeten bezoekers eerst aanbellen tijdens de openingsuren en kan men na een automatische wachttijd de deur via een elektrisch slot openen. Dit is op geen enkele wijze gebruiksvriendelijk noch laagdrempelig”, benadrukt Stijn Ramboer. “De bedoeling van de verbouwing is een glazen sas te voorzien zodat de bestaande binnendeur open kan blijven staan gedurende de openingsuren. De bezoekers zullen via een automatische schuifdeur binnen kunnen treden zonder wachten. Ook door de toevoeging van deze glazen inkom zal de het gebouw toegankelijker en transparanter zijn en meer uitnodigen binnen te treden.”

“Tevens wordt de bestaande helling voor rolstoelgebruikers aangepast aan de juiste vereisten en zal er een automatische toegang mogelijk zijn via een glazen zijdeur. De toegang vooraan en achteraan het administratief gebouw worden ook voorzien van digitale sleutels zoals bij de meeste andere gemeentelijke gebouwen voor de personeelsleden zodat ook de beveiliging van het gebouw er op vooruitgaat. Tijdens de namiddagen, als er enkel op afspraak wordt gewerkt zal nog steeds de toegang kunnen gecontroleerd worden via videofonie zoals nu het geval is”, aldus Ramboer.

“Een tweede belangrijke aanpassing is de verbouwing van de garage tot multifunctioneel kleine vergaderruimte en ruimte voor het Huis van het Kind”, vervolgt Ramboer. “Door het aantrekken van een hoofd maatschappelijk werker is er geen kleine vergaderruimte meer beschikbaar, enkel nog de raadzaal. Dit blijkt in de praktijk zeer vervelend voor alle personeelsleden, maar ook voor externe diensten die bij ons ook soms een zitdag houden zoals bijvoorbeeld Wijkwerken Westhoek, De Opstap en Jeugdwelzijn… Ook is er een onthaalruimte nodig om de verdere stappen te kunnen zetten met ons Huis van het Kind in Koekelare. Tevens wordt een kleine bergruimte voorzien om een aantal zaken te kunnen opslaan die nu in de garage staan.”

“De huidige garagepoort wordt vervangen door een groot raam vooraan. Door het aanpassen van de garage komen wij het derde en laatste luik van de verbouwing. Achteraan het gebouw wordt een standplaats met carport voorzien voor de elektrische wagen van de maaltijddienst. Ook wordt de helling naar de keuken aangepast zodat de maaltijden ergonomischer binnen kunnen worden gebracht door de medewerkers. De overkapping zal er voor zorgen dat ook in regenweer de medewerker voldoende comfortabel zijn taak zal kunnen uitvoeren”, besluit schepen Ramboer overtuigend.

De architect voor dit project is Peter Seys uit Diksmuide. De werken worden geraamd op een 136.000 euro zonder BTW en ereloon.

Comments