Nieuws‎ > ‎

SP.A maakt opnieuw werk van betaalbare kavels voor onze jonge gezinnen

Geplaatst 31 okt. 2015 08:33 door Patrick Lansens
Het is een belangrijke doelstelling voor de bestuursmeerderheid SP.A/N-VA om ook in de huidige beleidsperiode 2013-2018 betaalbare kavels op de markt te brengen waarop onze jonge gezinnen hun woning kunnen bouwen. Eerdere geslaagde realisaties op dat vlak zijn de wijken Ter Heide, De Belofte en de Tramstraat. Volgend jaar zijn 2 nieuwe verkavelingen een feit, samen goed voor op termijn 27 woningen.

 

Onder impuls van burgemeester Patrick Lansens kocht de gemeente gronden aan die in het gewestplan als woonzone bestemd zijn maar momenteel nog niet bouwrijp zijn omdat er geen wegen en nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Het gaat om gronden aansluitend op de woonwijk De Belofte en een tweede perceel met toegang via de Pottebezemstraat. Deze gronden werden enkele maanden terug definitief eigendom van de gemeente.

 

In de uitbreiding van De Belofte zullen 11 loten bouwgrond gecreëerd worden, 5 voor open en 6 voor halfopen bebouwing. In de nieuwe wijk langs de Pottebezemstraat komen ook 11 loten waarvan er 9 door de gemeente zullen verkocht worden. Het betreft één lot voor open bebouwing en 8 loten voor halfopen woningen. In deze wijk is ook een zone voorzien om toekomstgericht 5 sociale woningen te bouwen. Dit project zal gerealiseerd worden door Ijzer en Zee, dat reeds tal van sociale woningen realiseerde in onze gemeente. Samengevat komen er dus 20 loten bouwgrond die rechtstreeks verkocht zullen worden door de gemeente.

 

Momenteel loopt de openbare aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de wegen en riolering in deze nieuwe verkavelingen. De werken moeten uiterlijk in het voorjaar van 2016 kunnen starten. Naar het einde van volgend jaar toe zullen de kavels dan verkocht kunnen worden. Net zoals bij eerdere realisaties is het de bedoeling de grondprijs circa 20% onder de marktprijs te kunnen houden. De voorwaarden om aan te kunnen kopen moeten nog door de gemeenteraad worden vastgelegd. Deze voorwaarden zullen volledig in de lijn liggen van de eerdere verkavelingen hierboven reeds vernoemd.

Comments