Nieuws‎ > ‎

Uitbreiding concept fietsstraat in centrum Koekelare

Geplaatst 21 dec. 2020 14:29 door Patrick Lansens
De gemeenteraad heeft beslist dat ook de Brouwerijstraat en het stukje Zuidstraat gelegen tussen de Dorpsstraat en de Brouwerijstraat een fietsstraat worden.

Onze gemeente richtte in september 2019 voor het eerst 2 straten in als fietsstraat: de Dorpsstraat en het deel van de Sterrestraat tussen de Nieuwstraat en de Dorpsstraat. In een fietsstraat heeft de fietser voorrang op het gemotoriseerd verkeer. De auto’s moeten verplicht achter de fietser blijven en mogen niet voorbijsteken, de snelheid is er beperkt tot 30 km/u. De fietser heeft voorrang.

Burgemeester Patrick Lansens: “Wij zijn gestart met de 2 straten in ons centrum die het meest voor de hand lagen. Deze straten zijn smal, er is éénrichtingsverkeer van toepassing en je kan er in de praktijk moeilijk een fietser passeren, zeker in de Dorpsstraat. Er werd dan ook een groot draagvlak bij de autobestuurders verwacht en dat is ook zo gebleken. Wij ontvingen geen negatieve reacties op deze maatregel, door de fietsers werd dit positief onthaald”.

In de beleidsnota van de meerderheid is voorzien om het concept nog wat uit te breiden bij een positieve evaluatie. Op voorstel van het college besliste de gemeenteraad nu om ook de Brouwerijstraat en het deeltje Zuidstraat tussen de Brouwerijstraat en het kruispunt Dorpsstraat/Sterrestraat in te richten als fietsstraat. De nieuwe regeling treedt voor alle duidelijkheid pas in werking nadat de nodige signalisatie is aangebracht.

Als gevolg van deze beslissing wordt de voorrangsregel op het kruispunt Zuidstraat/Veldstraat aangepast. Nu geldt daar de voorrang van rechts. In de nieuwe regeling moet iedere bestuurder komende uit de Veldstraat stoppen, zodat fietsers in de fietsstraat altijd voorrang hebben.

Comments