Nieuws‎ > ‎

Wegen en rioleringswerken Sterrestraat en Stationsstraat starten

Geplaatst 17 nov. 2017 06:27 door Patrick Lansens   [ 26 nov. 2017 00:49 bijgewerkt ]
Binnenkort wordt er gestart met de vernieuwing van de Sterrestraat (tussen de Zuidstraat en de Nieuwstraat), een klein stukje van de Oostmeetstraat (tussen de Sterrestraat en het kruispunt met de Noordomstraat) en de Stationsstraat.

In de Sterrestraat en de Oostmeetstraat wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en worden zowel rijweg als voetpaden vernieuwd. In de Stationsstraat worden enkel de voetpaden vernieuwd.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure werd deze opdracht toegewezen aan de nv Verhelst Aannemingen uit Oostende.

Voorafgaand aan de wegen- en rioleringswerken zal De Watergroep het drinkwaternet vernieuwen en zal Infrax de elektriciteits- en distributienetten  ondergronds brengen en het gasnet vernieuwen. Alle water-, distributie-, elektriciteits- en gasaansluitingen worden hierbij vernieuwd.

In de week van 27 november ’17 starten Infrax en De Watergroep met de vernieuwing en het ondergronds brengen van de netten in de Stationsstraat. Er wordt gestart aan de zijde met de onpare huisnummers. Na de aanleg wordt het voetpad terug voorlopig hersteld en wordt er gestart met de overkoppeling van alle woningen. Tijdens de aanlegwerken zal er niet kunnen geparkeerd worden in de Stationsstraat en wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

Tijdens het Kerstverlof wordt en niet gewerkt en kan er normaal geparkeerd en gereden worden in de Stationsstraat.

Na het Kerstverlof wordt er verder gewerkt aan het overkoppelen van alle aansluitingen in de Stationsstraat maar wordt er ook gestart met de vernieuwing en het ondergronds brengen van de netten in de Oostmeetstraat tussen de Noordomstraat en de Sterrestraat.

Op 12 februari ’18 zal de aannemer Verhelst starten met de volledige vernieuwing van het kruispunt Stationsstraat-Noordomstraat en ook met de definitieve

aanleg van de voetpaden in de Stationsstraat. Het kruispunt Stationsstraat/Noordomstraat zal tot 12 maart ’18 afgesloten blijven.

Op 12 maart ’18 zullen de rioleringswerken in de Oostmeetstraat aangevat worden. Er wordt gestart op het kruispunt Oostmeetstraat-Noordomstraat om zo de riolering richting Sterrestraat aan te leggen. Bij de aanvang van deze werken zal er terug verkeer mogelijk zijn in de volledige Noordomstraat en blijft het kruispunt met de Dorpsstraat en Sterrestraat zo lang mogelijk open

Na de aanleg van de riolering worden de rijweg en de voetpaden afgewerkt.

Verdere informatie over de rioleringswerken in de Sterrestraat en op het kruispunt Sterrestraat-Oostmeetstraat-Dorpsstraat-Zuidstraat volgt van zodra de uitvoering van deze werken concreet gepland wordt. Rekening houdend met de winterperiode en eventuele andere onvoorziene omstandigheden heeft het weinig zin om hiervoor al een timing vast te leggen.

Het is de bedoeling om het hele project af te werken tegen het bouwverlof in de zomer van 2018.

Comments