Nieuws‎ > ‎

Zande kreeg volledig vernieuwde dorpskern

Geplaatst 12 nov. 2017 14:37 door Patrick Lansens
In juni 2016 werd gestart met het aanzienlijke project voor de volledige vernieuwing van de dorpskern in de deelgemeente Zande. Een project dat ruim 2 miljoen € kost maar door het verkrijgen van heel wat subsidies voor de gemeentekas kon herleid worden tot 800 000 €. Het vernieuwde Zande werd op vrijdag 8 september 2017 officieel 'geopend'.

De nutsleidingen werden ondergronds gebracht. Er werd een nieuwe openbare verlichting geplaatst. Het rioleringsstelsel werd ontdubbeld, voetpaden, parkeerstroken en rijwegen zijn vernieuwd. De paden naar de kerk en op de begraafplaats werden ook heraangelegd. Het ‘nieuwe Zande’ is een feit.

De NV Aquafin bouwde gelijktijdig een KWZI (kleinschalige waterzuiveringsinstallatie) waar alle afvalwater van Zande gezuiverd wordt. Het gescheiden rioleringsstelsel brengt het regenwater naar de beken, het vuil water naar het KWZI. Bij alle bewoners werd de afvoer van het regenwater en vuil water gescheiden om een optimaal rendement te bekomen. De gemeente financierde deze kosten, ook al zijn ze op privaat domein, wat uniek is in Vlaanderen.

De gemeentelijke groendienst voerde de beplantingswerken uit. Er kwam een nieuwe haag rond de begraafplaats en  ook heel wat groen in het straatbeeld om een frisse en groene kijk te creëren op Zande-dorp.

 

Comments