Overzicht politieke loopbaan

Facebook
Google
Twitter
Linked In

Patrick Lansens (56) is de zoon van William Lansens en Helena Vannieuwenhuyse en woonde gans zijn jeugd in de Stationsstraat in Koekelare. Hij groeide op in een gezin met 4 kinderen. Hijzelf is de oudste, hij heeft een broer en 2 zussen. Hij huwde met Marleen Allemeersch, een verpleegster, en heeft een dochter, Nikki (24).

Hij liep school aan de RMS Koekelare en vervolgens 2 jaar aan het K.A. I te Oostende (richting Wiskunde). Daarna trok hij naar de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde er zijn diploma van licentiaat in de chemie met grote onderscheiding. Hij werd assistent van Prof. Dr. Baeyens op de dienst analytische chemie en kreeg de kans om te doctoreren. In 1991, op 26-jarige leeftijd, werd hij met de grootste onderscheiding doctor in de chemie. Na het behalen van zijn doctoraatsdiploma werd hij docent analytische chemie aan de VUB.

Op 24 jarige leeftijd, in het voorjaar van 1988, stapte Patrick Lansens uit eigen beweging in de politiek. Hij stapte naar toenmalig SP-voorzitter Roger Meersseman en vroeg of hij in het bestuur kon komen. Enkele maanden later stond hij op de SP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kreeg de 6de plaats op de lijst en ging voluit voor een plaats in de gemeenteraad. Hij deed een groot deel van Koekelare deur-aan-deur en behaalde 472 voorkeurstemmen. Enkel lijsttrekker Roger Meersseman scoorde beter op de SP-lijst. De SP behaalde toen 18% van de stemmen wat resulteerde in 3 zetels in de gemeenteraad.

De partij stapte in een coalitie met Nieuw Center (de toenmalige liberale lijst) en vermits de socialisten 2 schepenzetels kregen werd Patrick Lansens meteen schepen, met als bevoegdheden sport, jeugd en onderwijs. Vier jaar later moest Roger Meersseman een stap opzij zetten om gezondheidsredenen en werd Lansens 1ste schepen met de bijkomende bevoegdheden sociale zaken en ruimtelijke ordening.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 werd Patrick Lansens de logische lijsttrekker na de stap terug door Roger Meersseman. De SP bleef – na 6 jaar meerderheid – steken op 3 zetels, wat een bijzonder teleurstellend resultaat was. De VLD behield haar 9 zetels, ondanks het feit dat partijgenoot Walther Holvoet met een aparte lijst (DOEN) opkwam en ook 2 zetels behaalde. Lansens behaalde 625 voorkeurstemmen. Vooral onder impuls van Roger Meersseman werd een coalitie gevormd van CVP, SP en DOEN tegen het grote blok van de VLD. Lansens werd burgemeester in deze tripartite met 1 zetel op overschot.

Bij de federale verkiezingen van 13 juni 1999 kreeg Patrick Lansens de 1ste opvolgersplaats op de lijst voor de Kamer. Hij behaalde 4.326 voorkeurstemmen. Na die verkiezingen werd lijsttrekker Johan Vande Lanotte minister en werd Lansens volksvertegenwoordiger. Het was 27 jaar geleden dat Koekelare nog een parlementslid had.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000 kondigden zich bijzonder spannend aan. De VLD wou revanche voor wat 6 jaar voordien gebeurd was en stelde openlijk de rekening te zullen presenteren aan Lansens en de SP.A. De uitslag werd echter een triomf voor de socialisten. De partij ging in één ruk van 18 naar 33% van de stemmen en van 3 naar 7 zetels. Patrick Lansens wist maar liefst 1.738 voorkeurstemmen te behalen, een nieuw record in Koekelare. DOEN behaalde geen enkele zetel meer, de CD&V zakte van 5 naar 4. Lansens maakte een coalitie met de CD&V (samen 11 zetels) en verlengde zijn burgemeesterschap.

Bij de federale verkiezingen van 2003 werd Lansens 2de opvolger op de lijst sp.a-Spirit in de inmiddels eengemaakte kieskring West-Vlaanderen. Hij behaalde 7.351 voorkeurstemmen en kon zijn mandaat in de Kamer verlengen, vermits zowel Johan Vande Lanotte als Renaat Landuyt minister werden. Toen Johan Vande Lanotte in oktober 2005 ontslag nam als minister om nationaal partijvoorzitter te kunnen worden was Lansens zijn nationaal mandaat, na ruim 6 jaar, kwijt.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 scherpten Lansens en de SP.A hun goede resultaat van 2000 nog wat aan: ze gingen verder vooruit van 33 naar 37% van de stemmen maar misten een 8ste zetel op … 1 luttele stem. Een kleine domper op de andermaal schitterende uitslag. Lansens behaalde 1.783 voorkeurstemmen en toonde daarmee aan dat het uitstekende resultaat van 6 jaar voordien zeker geen toevalstreffer was. Hij verlengde de coalitie met de CD&V (SP.A en CD&V hadden nu samen 13 zetels) en werd nogmaals 6 jaar burgemeester, zijn 3de ambtstermijn.

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 werden een ander paar mouwen. Lansens was ondertussen 18 jaar burgemeester. De CD&V en VLD sloten een voorakkoord om Lansens en de SP.A na 24 jaar meerderheid aan de kant te schuiven en zelf het burgemeesterschap op te eisen. Lansens maakte het akkoord in de aanloop naar de verkiezingen bekend en voerde samen met zijn team een uitgekiende campagne met een duidelijke keuze voor de kiezer: “Nog eens 6 jaar goed bestuur met Lansens of het avontuur met het duo Huyghe-Verhelst”. De kiezer sprak zich heel duidelijk uit die zondag: de SP.A bereikte een recordhoogte van 39,2% van de stemmen (goed voor 9 zetels) en Lansens stelde het Koekelaarse record voorkeurstemmen nog een stuk scherper. Hij doorbrak de magische grens van 2.000 voorkeurstemmen en kreeg 2.050 bolletjes achter zijn naam. De pas opgerichte N-VA behaalde 1 zetel, genoeg om een krappe coalitie te vormen met de SP.A. Lansens werd voor de 4de keer burgemeester. Meer nog: zijn partij had nog nooit zoveel mandaten bekomen. Naast de burgemeester werden nog 4 partijgenoten schepen, waaronder 3 nieuwkomers. Lansens maakte  maximaal gebruik van het ruime mandaat dat de kiezer hem gegeven had en koos optimaal voor verjonging, met het oog op de toekomst van de partij.

De recente verkiezingen van 14 oktober 2018 werden andermaal een historische dag voor Patrick Lansens en zijn partij. De SP.A behaalde net als 6 jaar voordien 39,2% van de stemmen maar sleepte voor het eerst een absolute meerderheid uit de brand (10 zetels op 19). De versnippering bij de andere partijen (er kwamen maar liefst 6 lijsten op, naast SP.A, CD&V en Open VLD ook Open Liberaal, N-VA en Koekelare Vooruit) werkte deze zetelwinst in de hand. Ook de CD&V kon daardoor een extra zetel bemachtigen, want ook hun percentage bleef nagenoeg constant. Lansens behaalde 1.824 voorkeurstemmen, zijn 2de beste resultaat ooit. Het SP.A bestuur besliste toch een coalitie te vormen met de Open VLD (3 zetels) om over een solide meerderheid te beschikken (13 op 19). De partij behield de burgemeester en op één na alle schepenmandaten. Voor het eerst kwam de belangrijke post van openbare werken in onze rangen.

Op 1 januari 2019 begon Patrick Lansens aan zijn 5de ambtstermijn als burgemeester van Koekelare. Hij was voordien ook al 6 jaar schepen en zetelt inmiddels dus 32 jaar onafgebroken in het schepencollege. In de periode 1999-2005 was hij gedurende 6 jaar federaal volksvertegenwoordiger. Hij werkte ook op enkele ministeriële kabinetten.