Programma verkiezingen

Facebook
Google+
Twitter
Linked In
Iedereen kreeg enkele weken voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen een folder in de bus met een samenvatting van ons programma voor de beleidsperiode 2019-2024.

De volledige tekst kan u hier downloaden.

Ook dit keer gaven we iedereen de kans om voorstellen aan ons over te maken, want iedereen kreeg voorafgaand een bevragingsformulier in de bus. Sommigen hebben daar ook gebruik van gemaakt. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij nu niet meer open staan voor bijkomende opmerkingen en suggesties.

In een programma kan je nooit alles voorzien. Er zullen in de loop van de komende jaren ook nieuwe uitdagingen opduiken die op dat ogenblik zullen moeten aangepakt worden.

Wie meer uitleg wenst over bepaalde punten in ons programma of alsnog een suggestie wil doen, mail gerust: patrick.lansens@skynet.be.


Patrick Lansens

Sint Maartensplein 19
8680 KOEKELARE

patrick.lansens@skynet.be

Tel 051 58 92 01
Fax 051 58 84 96


Bekijk hier ons handig overzicht van het gemeentebeleid 2013-2018 met ruim 100 foto’s van wat in deze beleidsperiode gerealiseerd werd of nog zal gerealiseerd worden in Koekelare.